48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, a także trudną do określenia sytuację jesienią 2020 roku ZAWIESZAMY prace z uruchomieniem trzysemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół rolniczych z Agrotroniki

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące organizacji studiów podyplomowych zamieszczane będą na stronie internetowej (harmonogram zjazdów, plany zajęć, i in.) oraz zostaną omówione na I zjezdzie

www.cdr.gov.pl/doskonalenie zawodowe/studia-podyplomowe

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kierownik Studiów Podyplomowych

Prof. dr hab. Andrzej Radecki

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa  w studiach do dnia 29 lutego 2020 na ww. adresy elektroniczne.

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego oraz Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zapraszają na kolejną edycję studiów podyplomowych pt.: Agrotronika dla nauczycieli szkół rolniczychtrzy semestry

Cel studiów:

 • umożliwienie uzyskania nowych kwalifikacji w zakresie nie objętym specjalnością uzyskaną w wyniku ukończenia studiów wyższych, a niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej
 • aktualizacja wiedzy i umiejętności w związku z postępem nauki i techniki rolniczaej

Program studiów:

w programie uwzględniono problematykę:

 • Stosowanie urządzeń i systemów agrotronicznych
 • Obsługiwanie urządzeń i systemów agrotronicznych

w następujących modułach:

 • Przedmioty ogólnorozwojowe
 • Podstawy rolnictwa precyzyjnego
 • Agrotronika w produkcji roślinnej
 • Agrotronika w produkcji zwierzęcej
 • Zarządzanie gospodarstwem
 • Metodyka kształcenia zawodowego
 • Praktyka zawodowa.

Wiedza nabywana będzie na wykładach oraz w czasie zajęć terenowych prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich oraz autorów podstawy programowej.


Zajęcia wykładowe i ćwiczenia kameralne odbywają się w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ćwiczenia terenowe w instytutach branżowych i uczelniach.


Program studiów podyplomowych zawiera również praktykę zawodową, która będzie realizowana w firmach John Deere, Claas, New Holland, które zadeklarowały gotowość współpracy z organizatorami studiów podyplomowych.

Studia skierowane są do nauczycieli kształcenia zawodowego – trwają trzy semestry, kończą się napisaniem pracy dyplomowej, egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.


Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie)
 • uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym.


Organizatorzy:
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne
Kierownik Studiów - prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych
Sekretariat studiów:
W siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, tel: 22 729 66 34 lub 22 125 62 00 wew. 175, pokój nr 17
- mgr inż. Grażyna Bulińska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – kom. 696 41 01 91
- mgr Maria Majszyk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - kom. 691 110 125


Zasady rekrutacji:
Kandydat na studia podyplomowe musi legitymować się wykształceniem wyższym - licencjackim, inżynierskim, magisterskim. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych PUSB w Skierniewicach.


Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:

- mgr Maria Majszyk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; - kom. 691 110 125


Koszt uczestnictwa: 2000 zł za semestr, płatne przelewem na konto PUSB,

Konto na wpłaty: PKO BP 08 1020 3352 0000 1802 0166 3681
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
ul. Batorego 64C
96 -100 Skierniewice
tytułem - za studia podyplomowe z AGROTRONIKI.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl