48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Uprzejmie zapraszamy na I zjazd Studiów Podyplomowych pt.: OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W DZIAŁANIU ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYM, OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO organizowanych przez Państwową Uczelnię im. Stefana Batorego, który odbędzie się w dniach 07-08 GRUDNIA 2019. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99.

Termin realizacji dwusemestralnych studiów:  grudzień 2019 – czerwiec 2020

Porządek I zjazdu

07.12.2019 r.

      12.00  - 18.00      zajęcia dydaktyczne

08.12.2019 r.

        8.30 – 16.10     zajęcia dydaktyczne

zgodnie z umową szkoleniową koszt studiów wynosi 4200 zł – dwa semestry, płatne przelewem na konto PUSB, szczegóły przekazane zostaną na I zjeździe (istnieje możliwość wpłat ratami).

Podczas I lub II zjazdu należy dostarczyć do wglądu: dyplom ukończenia studiów i dowód osobisty celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie istnieje możliwość zakwaterowania, wg indywidualnych zgłoszeń tel.: - 22 729 66 34-38.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych zamieszczane będą na stronie internetowej CDR (harmonogram zjazdów, plany zajęć i in.).

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; – 696 41 01 91

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – 691 110 125

 

Państwowa Uczelnia im Stefana Batorego Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne zaprasza na kolejną edycję studiów podyplomowych Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym, oceny oddziaływania na środowisko.

Adresaci studiów

Ofertę kierujemy do absolwentów studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie) wszystkich kierunków studiów. Ukończenie ww. studiów podyplomowych pozwoli na spełnienie kryterium wykształcenia wymaganego do uzyskania uprawnień eksperta przyrodniczego na potrzeby działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Charakterystyka programu studiów

Wiedza przekazywana będzie na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, pracowników resortu rolnictwa oraz praktyków.

Program studiów podyplomowych obejmuje m.in. następujące moduły:

  • Przyrodnicze i biologiczne podstawy funkcjonowania obszarów wiejskich
  • Genetyczne zasoby roślin i zwierząt obszarów wiejskich
  • Ochrona i rozpoznawanie gatunków roślin oraz siedlisk przyrodniczych na obszarach wiejskich
  • Ochrona i rozpoznawanie ptaków na obszarach wiejskich
  • Ochrona przyrody i krajobrazu
  • Oceny oddziaływania na środowisko
  • Dokumentacja prowadzona przez eksperta przyrodniczego w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Po złożeniu egzaminu dyplomowego słuchacze otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych spełniających warunek wykształcenia na potrzeby działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Czas trwania studiów

Program studiów obejmuje 2 semestry, realizowany podczas dwudniowych zjazdów co najmniej raz w miesiącu (sobota/niedziela)

Termin rozpoczęcia kolejnych edycji uwarunkowany jest liczbą zgłoszonych kandydatów.

Organizatorzy:
Państwowa Uczelnia im Stefana Batorego Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne
Kierownik Studiów - prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych

Sekretariat studiów:

W siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, tel: 227296634 wew. 175, pokój nr 17

 - mgr inż. Grażyna Bulińska,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; kom. 696 41 01 91
 - mgr Maria Majszyk,             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; kom. 691 110 125

Zasady rekrutacji:

Kandydat na studia podyplomowe musi legitymować się wykształceniem wyższym - licencjackim, inżynierskim, magisterskim. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych w PUSB.

Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:

  • kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania),
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

Zgłoszenia przesłać mailem na wskazane adresy:
 - mgr inż. Grażyna Bulińska,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; kom. 696 41 01 91
 - mgr Maria Majszyk,             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; kom. 691 110 125

Koszt uczestnictwa: 2100 zł za semestr, płatne przelewem na konto PUSB w Skierniewicach,

Konto na wpłaty: PKO BP 08 1020 3352 0000 1802 0166 3681

Państwowa Uczelnia im Stefana Batorego
ul. Batorego 64C
96 -100 Skierniewice
tytułem - za studia podyplomowe z OCHRONY.

na prośbę słuchaczy zajęcia sobotnie zajęcia w Brwinowie zaczynamy od godziny 10.00

Harmonogram zajęć

Plan zajęć - zjazd 1

Plan zajęć - zjazd 2

Plan zajęć - zjazd 3

Plan zajęć - zjazd 4

Plan zajęć - zjazd 5

Plan zajęć - zjazd 6

Plan zajęć - zjazd 7

Plan zajęć - zjazd 8

Plan zajęć - zjazd 9

 

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl