48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Planowany termin otwarcia kolejnej edycji – PAŹDZIERNIK 2020 (zależy od warunków sanitarnych)

Adresaci studiów

Ofertę kierujemy do absolwentów studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie) wszystkich kierunków studiów. Ukończenie ww. studiów podyplomowych pozwoli na spełnienie kryterium wykształcenia wymaganego do uzyskania uprawnień eksperta przyrodniczego na potrzeby działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

 

 – planowany termin otwarcia, październik 2020 (zależy od warunków sanitarnych)

Ukończenie takich studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolniczych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową w ramach niektórych działań PROW 2014-2020 jak: „Premie dla młodych rolników”. Dodatkowo pozwolą wnioskodawcom starającym się o pomoc inwestycyjną uzyskać wyższe wsparcie finansowe z działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych, Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, Inwestycje w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych - obszar nawadniania". Pozwolą też uzyskać odpowiednie kwalifikacje osobom chcącym w przyszłości zająć się prowadzeniem działalności rolniczej w tym zakupić grunty rolne, gdzie według nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wymagane jest właśnie posiadanie kwalifikacji rolniczych. Szeroki zakres programowy studiów pozwoli uczestnikom nabyć wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej z zastosowaniem nowych technologii, wprowadzaniem innowacji, różnicowania produkcji i dywersyfikacji działalności w tym pozyskiwania środków finansowych na rozwój gospodarstwa oraz działalności pozarolniczej. Studia te spełniają również kryterium wykształcenia wyższego rolniczego, które jest jednym z warunków przy ubieganiu się o wpis na listę doradców rolniczych i następnie świadczenie przez te osoby usług doradczych, usług z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym (działalnie: „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw”).

Zajęcia zaplanowane na 21-22 marca 2020 realizowane będą w trybie kształcenia „na odległość” w sposób następujący:

  • Ochrona zagrożonych gatunków….”: uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne do opanowania. Potwierdzenie zapoznania się z materiałami zostanie dokonane tradycyjnie, a sprawdzenie wiedzy nastąpi w czasie egzaminu końcowego.

  • Rolnictwo - ogrodnictwo”: uczestnicy otrzymają materiały z zajęć niedzielnych i dużą część materiału sobotniego. Potwierdzenie zapoznania się nastąpi w tradycyjny sposób w czasie kwietniowych zajęć terenowych. Uzupełnienie wykładu prof. A. Radeckiego odbędzie się również w czasie tych zajęć. Sprawdzenie opanowania materiału w czasie egzaminu końcowego.

  • Agrotronika”: Rozpoczęcie studiów (sobota) odbędzie się elektronicznie czyli wysłanie e-maila lub sms. Zajęcia merytoryczne odbędą się zgodnie z nowym harmonogramem ustalonym zależnie od sytuacji epidemiologicznej. Kierownik Studiów Andrzej Radecki (603 648 471)

W związku z zaleceniami dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, informuję że zajęcia planowane na 21 i 22 marca 2020 zostaną zrealizowane w inny sposób lub w innym terminie, tak aby ustalone terminy zajęć praktycznych, terenowych i zakończenia dwu studiów ( PTAKI i OGRODNICTWO) zostały dotrzymane. Szczegóły odmienne dla każdego z trzech studiów (PTAKI, OGRODNICTWO, AGROTRONIKA) zostaną przesłane do 19 marca 2020. W dniach 21 i 22 marca 2020 zajęć kameralnych w CDR – Brwinów nie będzie. A. Radecki (603 648 471)

– planowany termin otwarcia marzec 2020

Organizator: Państwowa Uczelnia im Stefana Batorego Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, a także trudną do określenia sytuację jesienią 2020 roku ZAWIESZAMY prace z uruchomieniem trzysemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół rolniczych z Agrotroniki

Kontakt do organizacji studiów:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uprzejmie zapraszamy na I zjazd Studiów Podyplomowych pt.: OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W DZIAŁANIU ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYM, OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO organizowanych przez Państwową Uczelnię im. Stefana Batorego, który odbędzie się w dniach 07-08 GRUDNIA 2019. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl