48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na szkolenia organizowane w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020. Głównym celem szkoleń jest pozyskanie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie umiejętności doradców z zakresu rozpoznawania chorób, szkodników i chwastów, występujących w uprawach roślin rolniczych, sadowniczych i warzywniczych.

Program jednego szkolenia (3 dwudniowe zjazdy) obejmuje 48 godzin w tym 8 godzin wykładów i 40 godzin zajęć praktycznych.

Uczestnikami szkolenia mogą być wyłącznie osoby z województwa mazowieckiego zajmujące się zawodowo doradzaniem rolnikom i właścicielom lasów, zwani dalej doradcami, zatrudnione w podmiotach publicznych, prywatnych lub samodzielnie świadczące usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadają jedno z uprawnień, wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 554) w zakresie integrowanej ochrony roślin lub uprawnień w zakresie integrowanej produkcji (zał. nr 10).

Nabór na szkolenia „Integrowana ochrona roślin” – moduł rolniczy prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, natomiast na moduł sadowniczy i warzywniczy CDR O/Radom.

Karty zgłoszenia wraz z kopią zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach o którym mowa powyżej, potwierdzonego za zgodność z oryginałem należy przesłać na adres wskazany w harmonogramie szkoleń.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny (nocleg, wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, serwisy kawowe; dydaktyka, dojazd oraz materiały szkoleniowe).

Obecność na każdym zjeździe jest obowiązkowa.

Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ stan na dzień 28.05.2020

Miejsce szkolenia

Moduł

Liczba szkoleń

Terminy zjazdów

Max. liczba osób na szkoleniu

Ostateczny termin przesyłania kart zgłoszeń/osoba przyjmująca karty zgłoszeń

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

sadowniczy

1

I:

18-19.06.2020
II:

03-04.08.2020
III:

07-08.09.2020

12

NABÓR ZAKOŃCZONY/ moduł sadowniczy/

19.06.2020/moduł warzywniczy/

Marta Kwiatkowska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel. 697 093 466

warzywniczy

1

I:

25-26.06.2020
II:

29-30.07.2020
III:

19-20.08.2020

24

IUNG PIB Puławy

rolniczy

2

grupa 1
I:

18-19.06.2020
II:

21-22.07.2020
III:

07-08.09.2020

24

NABÓR ZAKOŃCZONY

Maria Michałkiewicz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel. 81 4786 720

grupa 2
I:

16-17.06.2020
II:

23-24.07.2020
III:

09-10.09.2020

24

Osoba odpowiedzialna za projekt - Anna Karwat tel. 48 365 69 28, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osoba odpowiedzialna za szkolenia w IUNG PIB Puławy - Monika Kowalik: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 81 4786733, kom. 509921938.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia- moduł sadowniczy

Karta zgłoszenia- moduł warzywniczy

Karta zgłoszenia (grupa 1) moduł rolniczy

Karta zgłoszenia (grupa 2) moduł rolniczy

Program szkolenia- moduł rolniczy

Program szkolenia- moduł sadowniczy

Program szkolenia-moduł warzywniczy

Załącznik nr 10 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

 

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl