48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do udziału w konferencji  połączonej z wizytą w gospodarstwie demonstracyjnym  pt.: „Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie”, zorganizowanym w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, na lata 2014-2020.

Celem konferencji jest upowszechnienie informacji na temat działania PROW Transfer wiedzy i działalność informacyjna, Poddziałanie 1.2 wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych, a także zaprezentowanie  idei powstawania gospodarstw demonstracyjnych. Celem konferencji jest również wzmocnienie tworzenia się sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 października 2019r.

W dniu 6 października zapraszamy Państwa do gospodarstwa demonstracyjnego w Skrzelewie, gm. Teresin na XXI Dni kukurydzy.  Natomiast w dniu 7 października odbędzie się stacjonarna konferencja, w której prelegentami będą m.in. przedstawiciele MRiRW, instytutów naukowych, uczelni rolniczych oraz rolnicy prowadzący demonstracje. (miejsce konferencji będzie znajdowało się w pobliżu gospodarstwa demonstracyjnego.

Do udziału w konferencji zapraszamy doradców, przedstawicieli instytucji naukowych, osoby prowadzące gospodarstwa demonstracyjne, gospodarstwa opiekuńcze i edukacyjne oraz rolników chcących przystąpić do sieci gospodarstw demonstracyjnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a także zapewniamy wyżywienie i zakwaterowanie. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu do miejsca realizacji konferencji. Jednocześnie chcemy poinformować, o możliwości skorzystania z transportu autokarowego do i z gospodarstwa demonstracyjnego.

Zwracamy się ze szczególną prośbą do doradców, aby zapraszali i zachęcali do udziału w konferencji rolników, którzy chcieliby przystąpić do krajowej sieci gospodarstw demonstracyjnych.  

Zgłoszenia na konferencję należy przesłać na załączonym formularzu, najpóźniej do 26 września 2019r. na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Czekamy na Państwa zgłoszenia.

Nocleg i miejsce konferencji w dniu 7 października 2019r. - Chabrowy Dworek, Seroki Wieś 138A, 96-515 Teresin.

Niezbędne informacje o konferencji, w tym potwierdzenie uczestnictwa, adres miejsca realizacji oraz program, będą przesyłane Państwu po zakończeniu naboru na wskazane w formularzu indywidualne adresy email.

Osoby do kontaktu

w sprawie zgłoszeń:

Anna Korczykowska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 22 729 66 34 wew. 253

 

w sprawach merytorycznych:

Barbara Grygo, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 22 125 62 24,

Piotr Płachetko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 22 125 62 71

 

Karta zgłoszenia

Ramowy program

Program XXI Dni Kukurydzy w Skrzelewie

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl