48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zapraszają na szkolenia pn.:

  1. Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie.
  2. Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” - nawodnienia w gospodarstwie.

które odbędą się w dniach 11-12.09.2019r.

Szkolenia skierowane są do doradców z ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, doradców prywatnych, nauczycieli szkół rolniczych, rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy z zakresu optymalnego korzystania z wód w produkcji rolniczej, przeciwdziałania niedoborom wody w rolnictwie oraz wymagań wodnoprawnych dla rolnictwa. 

Przedstawione zostaną również informacje na temat naboru wniosków na realizację operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” –nawodnienia w gospodarstwie w ramach PROW 2014-2020 oraz wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy.

Miejsce szkoleń: Zajęcia rozpoczną się o godz. 9.30 w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.

W pierwszym dniu (11.09.) odbędą się wykłady stacjonarne, natomiast w drugim dniu (12.09) planowany jest wyjazd studyjny do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego  SGGW w Żelaznej w celu prezentacji obiektów i urządzeń służących do nawadniania upraw oraz przekazania wiedzy na temat organizacji optymalnego nawadniania.

Koszty szkolenia wynoszą:

- 130 zł / osobę (koszty dydaktyczne),
- 305 zł/osobę (koszty dydaktyczne + nocleg (80 zł) + wyżywienie (95zł)
- 213 zł/osobę (koszty pobytu ponoszone przez pracowników WODR)

Kartę zgłoszenia oraz Informację o uczestniku formy edukacyjnej (do pobrania poniżej) prosimy przesłać mailem (skan) na adres:, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; pod nr fax: 22 729 72 91 do dnia 30.08.br

Osoby do kontaktu:

  • w sprawach merytorycznych: Anna Kowalska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 22 125 62 22, Barbara Grygo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 22 125 62 24, Leszek Ciemniak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 48 365 69 36
  • w sprawach organizacyjnych: Justyna Zdunek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 22 125 62 07

Do pobrania

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl