48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenie pn.: „Alternatywne kierunki w produkcji zwierzęcej. Chów i hodowla alpak”, które odbędzie się w dniach 24-25.09.2019r. Szkolenie skierowane jest do doradców z ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, doradców prywatnych, nauczycieli szkół rolniczych oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu chowu i hodowli alpak (żywienia, zdrowotności, warunków bytowych) jak również możliwości wykorzystania alpak  w przetwórstwie włókna, wspomagania terapii, agroturystyce i rekreacji.

Miejsce szkolenia: Zajęcia rozpoczną się o godz. 10.30 w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów

W pierwszym dniu szkolenia (24.09.) odbędą się wykłady stacjonarne, natomiast w drugim dniu (25.09) planowany jest wyjazd do gospodarstwa prowadzącego hodowlę alpak.

Koszty szkolenia wynoszą:

- 157 zł/osobę (koszty dydaktyczne),
- 332 zł/osobę (koszty dydaktyczne + nocleg (80 zł) + wyżywienie (95zł)
- 201 zł/osobę (koszty pobytu ponoszone przez pracowników WODR)

Kartę zgłoszenia oraz Informację o uczestniku formy edukacyjnej (do pobrania poniżej) prosimy przesłać mailem (skan) na adres:, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; pod nr fax: 22 729 72 91 do dnia 09.09.br


Osoby do kontaktu:

- w sprawach merytorycznych: Anna Kowalska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 22 125 62 22
- w sprawach organizacyjnych: Renata Koczkodaj This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 22 125 62 09


Do pobrania:

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl