48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu w dniach 26-30 sierpnia 2019, serdecznie zaprasza na szkolenie nt. „Odnawialne źródła energii (OZE) szansą na poprawę jakości powietrza”. Celem szkolenia jest podwyższenie wiedzy uczestników szkolenia, uczniów szkół rolniczych/leśnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości poprawy jakości powietrza, wykorzystania technologii OZE oraz ich zastosowania w przedsiębiorczości i przedsięwzięciach komunalnych. Szkolenie jest skierowane do doradców i specjalistów Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, pracowników jednostek samorządowych, nauczycieli szkół rolniczych i leśnych oraz mieszkańców wsi i przedsiębiorców z terenu województwa wielkopolskiego.

Seminarium odbędzie się w siedzibie CDR, Oddział w Poznaniu, ul. Winogrady 63 oraz na terenie woj. wielkopolskiego i lubelskiego.

Termin szkolenia : 26-30 sierpnia 2019 r. , rozpoczęcie zajęć w budynku CDR, ul. Winogrady 63, Poznań o godzinie 8:00. Szczegóły w harmonogramie szkolenia.

2019 08 26 LOGO

Szkolenie finansowane z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, w ramach umowy DOW/17/2019 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019, w ramach konkursu nr 3/2019. Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu.

Kartę zgłoszenia oraz Informację o uczestniku formy edukacyjnej (do pobrania poniżej) prosimy przesłać mailem (skan) na adres:, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; pod nr fax: 618201971

Osoby do kontaktu:
- w sprawach merytorycznych i organizacyjnych: Przemysław Lecyk/Grzegorz Cetner – CDR O/Poznań, Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 61 8232081 wew. 124;  

Do pobrania:
Karta zgłoszenia uczestnictwa
Harmonogram zajęć

Informacja o projekcie

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl