48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Gospodarstwa opiekuńcze” w terminie od 13.08.2019 r. do 13.09.2019 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Szkolenie skierowane jest do doradców z ośrodków doradztwa rolniczego oraz doradców prywatnych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z innowacyjną formą działalności jaką może stać się gospodarstwo opiekuńcze.
Model zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich zakłada kreowanie w wiejskiej przestrzeni gospodarczej pozarolniczych funkcji wywołujących zróżnicowanie wiejskiej ekonomii. Innymi słowy, dotyczy tworzenia nowych miejsc pracy, a w dalszej kolejności źródeł dochodów dla ludności nierolniczej i rolniczej na obszarach wiejskich. Jednym z kierunków, który wpisuje się w tak rozumiany model rozwoju jest rolnictwo społeczne i gospodarstwa opiekuńcze.
Powstawanie gospodarstw opiekuńczych nabiera znaczenia szczególnie w kontekście zachodzących zmian demograficznych i społecznych na obszarach wiejskich, ponieważ mogą one przyczynić się do zmniejszenia negatywnych konsekwencji starzenia się społeczeństwa. Niezbędne zatem staje podejmowanie działań edukacyjnych w tym zakresie tematycznym. Odpowiedzią jest niniejsze szkolenie, które w szczególności ma na celu zapoznanie uczestników z przykładami gospodarstw opiekuńczych funkcjonujących w innych krajach oraz zwiększenie wiedzy wśród uczestników na temat obowiązujących przepisów prawnych i finansowych w zakresie świadczenia usług o charakterze społecznym i opiekuńczym.
Szkolenie składa się z czterech modułów szkoleniowych:

Moduł 1: Usługi o charakterze społecznym i opiekuńczym jako nowa funkcja gospodarstw rolnych
Moduł 2: Doświadczenia zagraniczne funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych
Moduł 3: Gospodarstwa opiekuńcze – możliwe formy prawne i organizacyjne
Moduł 4: Wybrane źródła finansowania gospodarstw opiekuńczych

Materiały szkoleniowe będą dostępne w terminie od 13.08.2019 r. do 13.09.2019 r. w celu możliwości wybrania dogodnego czasu samokształcenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udzielenie minimum 70% sumy poprawnych odpowiedzi z każdego testu w trakcie szkolenia.
Rekrutacja na szkolenie będzie prowadzona w sposób ciągły do 12.08.2019 r. Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać mailem (skan) na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., faxem na nr: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków.
Koszt udziału w szkoleniu dla doradców z ośrodków doradztwa rolniczego jest bezpłatny.
Koszt udziału w szkoleniu dla doradców prywatnych wynosi 30 zł. Płatności prosimy dokonywać na rachunek:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
BGK O/Kraków
ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków
Nr rachunku: 53 1130 1150 0012 1244 9920 0004
W tytule przelewu wpisując: GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE 2

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.
Osoby do kontaktu:
• w sprawach merytorycznych szkolenia:
Józefina Król - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 09
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• w sprawach organizacji i rekrutacji:
Maria Szaszkiewicz - Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego
tel. 12 424 05 54
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• w sprawach technicznych:
Bartłomiej Mitka – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 40
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Krzysztof Kucia – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 02
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W załączeniu:
- Harmonogram szkolenia
- Karta zgłoszenia uczestnictwa

Zapraszamy!

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl