48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez CDR, pt. Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018, poz. 627) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).


Zgodnie z art. 52.7. ww. ustawy w przypadku zmiany stanu wiedzy z danego zakresu doradzania przeprowadza się szkolenie uzupełniające. Każda osoba wpisana na listę doradców jest zobowiązana, aby takie szkolenie ukończyć.

Szkolenie przeprowadzane będzie w formie dwudniowej stacjonarnej, realizowanej w Centrali w Brwinowie i w Oddziałach CDR w Krakowie, Poznaniu i Radomiu, według układu wojewódzkiego, od końca stycznia do maja 2019 roku.

Do każdego doradcy rolniczego, który na podstawie art. 51. w/w ustawy znajduje się na liście doradców rolniczych prowadzonej w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum, wysłane zostaną na adres e-mailowy zarejestrowany w tym systemie, szczegółowe informacje organizacyjne.

W sprawie ustalenia terminu szkolenia stacjonarnego i otrzymania karty zgłoszenia należy skontaktować się z odpowiadającą terytorialnie jednostką Centrum Doradztwa Rolniczego:

Miejsce szkolenia

Województwa

Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
tel. 22 729 66 34 do 38
fax 22 729 72 91
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kujawsko-pomorskie,
mazowieckie – część,
podlaskie,
warmińsko-mazurskie

Justyna Zdunek
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 22 125 62 07

Oddział Kraków
ul. Meiselsa 1
31-063 Kraków
tel. 12 424 05 00
fax 12 424 05 05
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

małopolskie,
opolskie,
podkarpackie,
śląskie,
dolnośląskie – część,
świętokrzyskie - część

Grzegorz Dziedzic
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 12 424 05 06

Jolanta Brudnik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 12 424 05 24

Oddział Pozna
ul. Winogrady 63
61-659 Poznań
tel. 61 823 20 81
fax 61 820 19 71
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dolnośląskie – część,
lubuskie,
pomorskie,
wielkopolskie,
zachodnio-pomorskie

Małgorzata Kossowska-Górecka
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 61 823 20 81 w.114

Oddział Radom
ul. Chorzowska 16/18
26-600 Radom
tel. 48 365 69 00
fax 48 365 49 70
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mazowieckie – część,
lubelskie,
łódzkie,
świętokrzyskie - część

Anna Karwat
tel. 48 365 69 28

Emilia Grodzka
tel. 48 365 69 24

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Terminy dwudniowych szkoleń stacjonarnych

Termin
(data rozpoczęcia pierwszego szkolenia – data rozpoczęcia ostatniego szkolenia)

Liczba szkoleń

Miejsce szkolenia

07.02.-20.05.2019

22

Centrala Brwinów

28.01.-15.04.2019

22

CDR O/Kraków

23.01.-09.05.2019

22

CDR O/Poznań

21.01.-21.05.2019

28

CDR O/Radom

 

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uzupełniającego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu uzupełniającego jest odpowiednio: udział w szkoleniu oraz zdanie egzaminu końcowego (wymagane 75% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie szkolenia stacjonarnego.

Egzamin uzupełniający przeprowadzany jest na zakończenie każdego szkolenia. Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stacjonarnego, w ostatnim dniu szkolenia lub w innym wyznaczonym terminie. O terminie przystąpienia do egzaminu należy pisemnie powiadomić organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia. W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu uzupełniającego uczestnik informuje dyrektora CDR o wybranym terminie egzaminu uzupełniającego.

Koszt szkolenia:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą koszty noclegów i wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje, serwisy kawowe) według Cennika usług wykonywanych odpłatnie przez CDR, w tym Centralę i Oddziały, zgodnie z zamówieniem zgłoszonym na kartach zgłoszenia uczestnictwa.

Program szkolenia


logotypy

 

 

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl