48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

nagl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 pn. „Przetwarzanie i sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych”, zorganizowało w dniu 13 września 2019r. w Przysieku ponadregionalną konferencję „Produkcja i sprzedaż żywności wytworzonej przez rolnika-organizacja, wymagania, możliwości rozwoju”.

W dniach 11-12 września 2019r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zorganizowały szkolenia pn.: Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwieorazNabór wniosków w ramach PROW 2014-2020. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – nawodnienia w gospodarstwie”.

nagl

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w ramach operacji pn. „Rolnictwo ekologiczne – upowszechnianie wiedzy i promocja gospodarowania metodami ekologicznymi” zaprasza w dniach 17-18.10.2019 r do Łodzi na:
konferencję:
Rolnictwo ekologiczne – nowe wyzwania i obecne problemy
oraz
Finał krajowy XII konkursu „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2019”

W oddziale krakowskim CDR w dniach 3 - 5 września 2019 r. odbyło się „Czwarte doroczne szkolenie dotyczące ziół i ich zastosowania w gospodarstwie domowym”.

Celem szkolenia było podniesienie wiedzy uczestników dotyczącej zastosowania ziół w celach leczniczych a także ich właściwości zdrowotne oraz zdobycie wiedzy z zakresy przygotowania domowej apteczki z preparatami zielarskimi.

Poprzez uczestnictwo w zajęciach dotyczących dobierania i przetwarzania ziół dobrej jakości, w tym oceny surowców zielarskich uczestnicy nabyli wiedzę na temat odpowiedniego użytkowania roślin stosowanych m.in. w ziołolecznictwie, które mogą zostać wykorzystane w bieżącej pracy w gospodarstwie wiejskim.

 grupowe

 

Szkolenie adresowane było do specjalistów i doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego. Do udziału w szkoleniu zaproszone zostały w szczególności osoby odpowiedzialne za wiejskie gospodarstwa domowe. W szkoleniu uczestniczyły 33 osoby.

W pierwszym dniu szkolenia odbyły się zajęcia dotyczące zielarstwa z zakresu odmian roślin zielarskich, zasobów roślinnych małopolski, w tym roślin leczniczych oraz zielarskich roślin miododajnych, ze sposobu dobierania i przetwarzania ziół dobrej jakości, w tym oceny surowców zielarskich.

Rośliny lecznicze to rośliny z których pozyskuje się surowce zielarskie, zawierające substancje czynne, stosowane w medycynie i ziołolecznictwie. Z niektórych części tych roślin wyrabia się leki (np. z korzeni, łodyg, liści, kwiatów). Na świecie poznano co najmniej 2500 gatunków roślin leczniczych. W Polsce rośnie ich około 400, a do często używanych należy około 200 gatunków.

Na Ziemi żyje ponad 20 tysięcy gatunków pszczół. W systematyce owadów nadrodzina pszczołowate (Apoidea) obejmuje 11 rodzin. W Polsce, na przestrzeni 200 lat badań, stwierdzono występowanie ponad 470 gatunków pszczół ujętych w siedem rodzin i 52 rodzaje. Podstawą wyodrębnienia wśród owadów błonkoskrzydłych nadrodziny pszczołowate jest m. in. daleko posunięty jej związek z kwiatami. Objawia się on przystosowaniem budowy ciała do zbioru i przenoszenia nektaru i pyłku oraz całkowitym uzależnieniem rozwoju i życia owadów od pokarmu kwietnego m.in. z roślin zielarskich.

W drugim dniu szkolenia miały miejsce dwie wizyty; w Muzeum Farmacji w Krakowie oraz w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Ogrodu Botanicznego.

- Muzeum Farmacji w Krakowie

Sala ekspozycyjna z ziołami w krakowskim Muzeum Farmacji została urządzona na strychu – co również ma swoje merytoryczne uzasadnienie, ponieważ strych, jako miejsce przestronne i suche, często wykorzystywany przez dawnych aptekarzy do suszenia i przechowywania ziół leczniczych. Na drewnianej konstrukcji tego pomieszczenia, podobnego do więźby dachowej, umieszczone zostały drewniane ramy obciągnięte grubym płótnem, służące do suszenia ziół, na podestach ułożone zostały różnego rodzaju krajalnice do krojenia ziół, poza tym są tu sita różnej gęstości, prasy do wyciskania soku, perkolatory służące do sporządzania wyciągów roślinnych, ludowe repozytoria z szufladami do przechowywania poszczególnych części ziół (liście, łodygi, korzenie itd.), skrzynie na zioła, a także słomiane kosze opatrzone drewnianymi szyldami z nazwami przechowywanych w nim ziół. Uzupełnieniem zbioru przedmiotów związanych z zielarstwem jest tzw. kolekcja Mercka, czyli naukowo opracowany, dziewiętnastowieczny zbiór leczniczych surowców roślinnych, przechowywanych w specjalnych szklanych tubusach, przeznaczony do celów dydaktycznych i wystawienniczych.

- Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Muzeum Ogrodu Botanicznego w Krakowie

Założony w 1783 roku Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego jest obecnie najstarszym tego typu obiektem w Polsce. Powstały z inicjatywy Komisji Edukacji Narodowej jako zakład pomocniczy katedry chemii i historii naturalnej gromadzi dziś tysiące okazów roślin na powierzchni prawie 10 ha. Ogród odgrywa dużą rolę w rozwoju nauki, edukacji i kultury Krakowa jako miejsce badań, inspiracji artystycznych oraz "żywe muzeum" flory świata. W ogrodzie znajdują się m.in. ogródki wiejskie i kolekcje roślin ozdobnych, rośliny lecznicze i użytkowe oraz ziołorośla.

W trzecim dniu uczestnicy w trakcie warsztatów mieli możliwość stworzenia „kredensu zielarskiego” – czyli zawartości apteczki domowej. Zaprezentowane zostało przetwórstwo wybranych i gatunków roślin leczniczych i aromatycznych, zasady przygotowania różnych postaci preparatów ziołowych – tj. soki roślinne, napary, odwary, nalewki, maści i inne postacie recepturowe oraz surowce zielarskie w domowej apteczce ziołowej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne pn. „Polskie dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki wiejskiej”, które odbędzie się w dniach 14-16 października 2019 roku w Krakowie, w Hotelu „Vienna House Easy Cracow”, ul. Przy Rondzie 2.

W dniach 31 sierpnia - 1 września br. w Częstochowie odbyła się 28. Krajowa Wystawa Rolnicza podczas obchodów Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. W tym roku uroczystości zbiegły się z 80. rocznicą rozpoczęcia II Wojny Światowej i 40. rocznicą pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski.

Agencja przypomina, że jeżeli z powodu niekorzystnych warunków agrometeorologicznych (np. bardzo wysokie temperatury, brak opadów, susza glebowa) rolnik nie mógł dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego (zadeklarowanego jako element EFA) w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r., to taki stan faktyczny, może stanowić podstawę do uznania takich okoliczności jako siły wyższej.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wraz z Partnerami organizuje w terminie 17-18 września 2019 r. konferencję upowszechniającą wyniki projektu CARE-T-FARMS pn. „Rolnictwo społeczne i gospodarstwo opiekuńcze: możliwości pracy, partnerstwo społeczne i integracja”.


  

Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze wydawnictwa
wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w 2019 roku.

Do udziału w konkursie wydawnictwa zgłosiło 16 WODR.

Organizatorem konkursu jest: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
 

nagl

UWAGA! Nabór zakończony.

Uprzejmie informujemy, iż Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „Wyzwania środowiskowe w rolnictwie” organizuje wyjazd studyjny do Finlandii.

Termin wyjazdu studyjnego: 30 września-4 października 2019 roku.

Celem wyjazdu studyjnego jest przekazanie wiedzy i informacji na temat wyzwań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących wprowadzanych dyrektyw środowiskowych: programu azotanowego, Dyrektywy NEC i BAT oraz zapobiegania emisji fosforu.

nagl

„Wdzięczni polskiej wsi” - to hasło Dożynek Prezesa Rady Ministrów których druga edycja odbyła się w niedzielę 25 sierpnia w Kolnie w województwie podlaskim. Pierwsza edycja tego zainicjowanego przez premiera Mateusza Morawieckiego święta plonów odbyła się w ubiegłym roku w Wąwolnicy, w województwie lubelskim.

Tegoroczne święto rozpoczęło się mszą św. dziękczynną pod przewodnictwem Ks. Bp Janusza Stepnowskiego, biskupa łomżyńskiego, który w homilii podkreślał, że dożynki są przede wszystkim czasem dziękczynienia za trud i pracę rolników i czasem dziękczynienia Bogu za uzyskane plony. Po nabożeństwie nastąpiło poświęcenie wieńców, a następnie dożynkowy korowód przeszedł od ołtarza polowego pod scenę, gdzie rozpoczęła się część oficjalna obchodów. Zgodnie z tradycją starostowie dożynek wręczyli bochen chleba Mateuszowi Morawieckiemu. „Obiecuję dzielić go mądrze i sprawiedliwie, żeby go nigdy i nikomu nie zabrakło” – powiedział premier przyjmując symbol dożynek z rąk starostów.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, działającego w ramach konsorcjum z Biurem Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego (EPRD) pragnie poinformować o zakończeniu pierwszego etapu projektu oraz aktualnym stanie zaawansowania prac w projekcie pn. Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora rolnictwa w Polsce (SRK dla Rolnictwa) finansowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

     

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na szkolenie podstawowe dla kandydatów na doradców rolniczych pt. „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.

Fundacja Zielone Terapie zaprasza na pierwszy Festiwal Konopi i Ziół. Będzie to okazja do zapoznania się z tematem alternatywnego rolnictwa. Poza wykładami przewidziano wiele ciekawych atrakcji.

Termin przyjmowania wniosków - 1 sierpnia 2019r. Zgodnie z zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rusza  „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

nagl

UWAGA. Nabór zakończony!

Zachęcamy do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i osiągnieć nauki w wybranych krajach UE” do Francji organizowanym w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu pn. „Rolnictwo ekologiczne – upowszechnianie wiedzy i promocja gospodarowania metodami ekologicznymi”.

Termin wyjazdu studyjnego: 16-20 września 2019 roku.

Celem wyjazdu jest upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności oraz w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie ekologicznym i produkcji żywności ekologicznej.

W obecnym sezonie 2018/2019 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie n/Wisłą ( IUNG-PIB w Puławach) prowadzono doświadczenia odmianowe zbóż z zastosowaniem uprawy metodami ekologicznymi. W doświadczeniach badano odmiany dostępne w doborze Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego dla woj. mazowieckiego. Przeprowadzono doświadczenia z: 13 odmianami owsa, 30 odmianami jęczmienia jarego, 24 odmianami żyta ozimego i 20 odmianami pszenżyta ozimego.

Doświadczenia przeprowadzono na glebie brunatnej, klasy – IVb, o zasobności: - pH – 6,1; 14,2 mg/100g P2O2, 7,3 mg/100g K2O i 8,7 mg/100g Mg. Przedplonem dla zbóż jarych i ozimych w tym okresie były trawy z koniczyną czerwoną. Doświadczenia prowadzono w 3 powtórzeniach dla jęczmienia jarego i owsa oraz w 4 powtórzeniach dla zbóż ozimych, na jednym poziomie agrotechnicznym – metodami ekologicznymi, zgodnie z zalecaną metodyką COBORU. Nie stosowano środków ochrony roślin i nawożenia mineralnego.

nagl

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu realizuje operację:

Rolnictwo ekologiczne –upowszechnianie wiedzy i promocja gospodarowania metodami ekologicznymi

Celem operacji jest m.in. usprawnienie systemu produkcji żywności ekologicznej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami, doskonalenie wiedzy rolników i doradców rolniczych w zakresie prowadzenia upraw i przetwórstwa metodami ekologicznymi, wzrost świadomości konsumentów w zakresie rolnictwa ekologicznego,

nagl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na konferencje realizowane w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 pn. „Przetwarzanie i sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych”

Celem realizowanych konferencji jest przekazanie wiedzy i informacji na temat możliwości oraz wymagań organizacyjnych prowadzenia produkcji żywności i jej sprzedaży bezpośrednio przez producenta rolnego w ramach krótkich łańcuchów dostaw.

Konferencje adresowane są do osób zainteresowanych problematyką związaną z przetwarzaniem produktów rolnych i wprowadzaniem ich do obrotu tj. rolników, doradców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia rolnictwa.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl