48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

 Projekt pt. "PRACTICE - Upowszechnianie platformy kształcenia na odległość dla doradców ds. rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o technologie informacyjne i komunikacyjne w Europie" jest realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci przez partnerów z Hiszpanii, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Polskę w projekcie reprezentuje Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.

Projekt PRACTICE dotyczy doskonalenia ustawicznego doradców rolniczych, którzy odgrywają zasadniczą rolę w społeczno-ekonomicznym rozwoju obszarów wiejskich w Europie. Jego istotą jest adaptacja narzędzia szkolenia na odległość, wypracowanego w poprzedniej edycji Programu Leonardo da Vinci, co stworzy nowe szanse kształcenia doradców ds. rozwoju obszarów wiejskich.

Odbiorcami projektu są osoby zaangażowane w doradztwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich niezależnie od formalnego statusu zatrudnienia(doradcy państwowych jednostek doradztwa rolniczego, liderzy lokalni, konsultanci prywatni itp.)

W dniach 12-13 maja 2008 roku w CDR O/Kraków odbyło się drugie spotkanie Konsorcjum Projektu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele krajów i instytucji biorących udział w projekcie.

W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe postępy pracy nad projektem. Przedstawiciele poszczególnych państw zaprezentowali sytuację dotyczącą stanu doradztwa na obszarach wiejskich oraz przedstawili wyniki badań potrzeb szkoleniowych przeprowadzonych wśród doradców pracujących na rzecz obszarów wiejskich we wszystkich krajach partnerskich. W dyskusji wyłoniono zakres tematyczny kursu internetowego dla doradców. Kurs będzie wdrażany pilotażowo w krajach partnerów projektu w 2009 roku.

 

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl