48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

INTERREG IIIC eFarmer
Pobudzanie przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju regionalnego obszarów wiejskich

W grudniu 2007 ostatecznie zakończono realizację programu: „Pobudzanie przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju regionalnego obszarów wiejskich” w ramach operacji eFARMER INTERREG IIIC. W trakcie trwającego prawie dwa lata projektu, w Centrum Doradztwa Rolniczego zrealizowanych zostało 6 następujących podprojektów:
  • Analizy
  • Agroportal
  • Ewidencja produkcji roślinnej oraz wymiana danych z Centralną Bazą Danych
  • Praktyczne zastosowanie Centralnej Bazy Danych w rolnictwie
  • Doradca na odległość
  • Nowy model doradztwa poprzez e-learning
  
Wynikiem projektu są programy i narzędzia komputerowe wspomagające podejmowanie decyzji w gospodarstwie rolnym, dotyczące: wybranych obszarów produkcji roślinnej i zwierzęcej, analizy ekonomicznej, doradztwa rolniczego na odległość.
Ponadto w ramach projektu powstał kurs nauczania na odległość (e-learning) oraz grupujący wyniki pozostałych podprojektów Internetowy portal rolniczy. Wyniki projektu dostępne są w serwisie www.odr.net.pl oraz www.agroportal.agro.pl. Dostęp do kursów eLearning  znajduje się na stronie CDR.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl