48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Obowiązuje już znowelizowana wersja ustawy o odnawialnych źródłach energii (Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2018 poz.1776). Jakie zmiany wprowadzono w nowelizacji?

Najważniejszym obszarem, który reguluje ostatnia nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, jest system aukcyjny. Jest to najważniejszy mechanizm wspierania inwestycji w energetyce odnawialnej, który ma przybliżyć Polskę do wywiązania się z celu 15% OZE na rok 2020. Wdrażanie celu zostało wstrzymane na skutek wadliwych regulacji związanych z łączeniem pomocy publicznej i operacyjnej, które zakwestionowała Komisja Europejska. Wprowadzona w nowelizacji ustawy o OZE reguła kumulacji publicznej zakłada pomniejszenie pomocy operacyjnej, o którą inwestor ubiega się w aukcji w postaci gwarantowanej ceny za energię, uwzględniającej premię ponad cenę rynkową, o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną – np. unijną dotację. Brak doprecyzowania tej kwestii we wcześniejszej wersji systemu aukcyjnego mógł dawać przewagę inwestorom, którzy posiadali pomoc inwestycyjną, dzięki czemu potencjalnie mogli oferować niższe ceny za energię, zwiększając tym samym swoje szanse na wygranie aukcji.

Pobierz

 

 

 

   

P R O J E K T

 

Centrum Doradztwa Rolniczego wraz z Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ma przyjemność przedstawić broszurę „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu” sfinansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu”.
Celem projektu jest promocja  „zielonej energii” i upowszechnianie wiedzy na temat jej form i możliwości zastosowania w praktyce. Poprzez broszurę chcemy dotrzeć z praktyczną informacją na temat OZE do bezpośrednich użytkowników i potencjalnych inwestorów, w tym wypadku rolników, a także przedstawicieli przedsiębiorstw i samorządów. Dlatego w publikacji zostały omówione nie tylko poszczególne rodzaje energii odnawialnej, ale również zwrócono uwagę na uwarunkowania prawne, ekonomiczne i organizacyjne inwestowania w OZE.

Prezentowaną broszurę można pobrać w formie pliku pdf ze strony  internetowej po wypełnieniu formularza klikając tutaj.

Materiały ze szkoleń:

 

PATRONI  MEDIALNI

   

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl