48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

    Z A K O Ń C Z O N E

PRACTICE - Upowszechnianie platformy kształcenia na odległość dla doradców ds. rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o technologie informacyjne i komunikacyjne w Europie

Rozwój zintegrowanego systemu doradztwa - Program Transition Facility PL 2006 IB AG 01 - umowa współpracy bliźniaczej

Szkolenie doradców i nauczycieli w zakresie minimalnych wymagań wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych obowiązujących dla osi 2 PROW 2007-2013

Szkolenie małopolskich rolników w zakresie wykorzystania komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym

INTERREG IIIC eFarmer - Pobudzanie przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju regionalnego obszarów wiejskich

Projekt LEONARDO da VINCI - Kompetencje zawodowe i certyfikacja doradców rolniczych w świecie rynku konkurencyjnych usług - Kompetencje Doradców Rolniczych

Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl