48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 16-17 września 2010r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbył się VII ROLNICZY FESTIWAL NAUKI. Patronat honorowy nad Festiwalem przyjęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a patronami medialnymi byli: "Nowa Wieś Europejska" i "Poradnik Rolniczy". W ramach festiwalu zorganizowano dwudniową konferencję "Przyszłość rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Europie".

W pierwszym dniu konferencji w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, który przedstawił polityczne aspekty gospodarki rodzinnej w rolnictwie. Minister Marek Sawicki zapoznał się także z ofertą wystawienniczą zaprezentowaną przez jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły oraz inne instytucje działające na rzecz rolnictwa.

Imprezy festiwalowe:
16 – 17 września 2010 r.,
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie

KONFERENCJA „PRZYSZŁOŚĆ RODZINNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
W POLSCE I W EUROPIE”

Streszczenia

16 września 2010 r.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

WYSTAWA OSIĄGNIĘĆ JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I UCZELNI ROLNICZYCH
/postery, stoiska promocyjne/

• Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
• Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie
• Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
• Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
• Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
• Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
• Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach
• Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach
• Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
• Instytut Zootechniki
• Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

Stoiska:
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Pruszkowie z/s w Brwinowie
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce
• Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli
• Wydawnictwo Hortpress w Warszawie
• Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


17 września 2010 r.,
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie

KIERMASZ KSIĄŻEK O TEMATYCE ROLNICZEJ I NAUKACH POKREWNYCH

 

     

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl