48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 17-18 września 2009 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbył się VI ROLNICZY FESTIWAL NAUKI.

Patronat honorowy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Komitet Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk


Patronat medialny

IMPREZY FESTIWALOWE

17 września 2009 r.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99

KONFERENCJA „ROLA BIOTECHNOLOGII W PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ” - Streszczenia

PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I UCZELNI ROLNICZYCH
• Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
• Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
• Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
• Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu
• Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
• Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach
• Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach
• Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
• Instytut Zootechniki PIB w Krakowie
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
• Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

STOISKA
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Pruszkowie
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle
• Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli
• Pasieka Hodowlana Z. i M. Janikowie w Pszczelej Woli

18 września 2009 r.
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66

KONFERENCJA „DROBNOUSTROJE I ICH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE W ŚWIECIE LUDZI”

KIERMASZ KSIĄŻEK O TEMATYCE ROLNICZEJ I NAUKACH POKREWNYCH

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl