48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 16 – 18 września 2004 r. w ramach I Rolniczego Festiwalu Nauki w Krajowym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie oraz w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się konferencja „NOWOCZESNE TECHNIKI INFORMACYJNE W NAUCE, EDUKACJI I DORADZTWIE DLA WSI I ROLNICTWA”

Patronat honorowy
Pan Michał Kleiber - Minister Nauki i Informatyzacji
Pan Wojciech Olejniczak - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Patronat medialny
Polskie Radio S.A. - Program 1

Uczestnicy konferencji

 • przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych
 • przedstawiciele szkół wyższych
 • przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego
 • przedstawiciele szkół, placówek i stowarzyszeń oświatowo-rolniczych
 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej
 • przedstawiciele mediów i wydawców
 • producenci i dystrybutorzy sprzętu elektronicznego, oprogramowania i środków dydaktycznych

Cele konferencji

 • ocena stanu i sprecyzowanie potrzeb w zakresie stosowania nowoczesnych metod i technik komunikacyjno-informacyjnych w upowszechnianiu wyników badań naukowych przez resortowe jednostki badawczo-rozwojowe i uczelnie rolnicze
 • prezentacja możliwości wykorzystania narzędzi z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i upowszechnianiu informacji w nauce, edukacji i doradztwie dla wsi i rolnictwa
 • ułatwienie nawiązania kontaktów pomiędzy instytucjami w celu wspólnego przygotowania projektów, finansowanych m. in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, dotyczących rozwoju technologii informacyjnych 

Imprezy towarzyszące

 • Inicjatywa „Komputer dla biblioteki na wsi”
 • Stoiska informacyjno-promocyjne:
  Instytut Przemysłu Organicznego
  Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
  Centrum Książki Rolniczej
  Polskie Radio S.A.
  Krajowe Centrum Doradztwa
  Centralna Biblioteka Rolnicza

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl