48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 16-17 października 2014 r. odbył się XI Rolniczy Festiwal Nauki, zorganizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie. Patronat honorowy nad Festiwalem przyjęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a patronami medialnymi byli: „Zielony Sztandar”, Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Reymonta, „Nowa Wieś Europejska”, Rolniczy Magazyn Elektroniczny oraz TVR 24.

Imprezy festiwalowe

16 października 2014 r.
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie

KONFERENCJA „EDUKACYJNE I KULTURALNE PRZEMIANY WSI W OKRESIE TRANSFORMACJI"
Program konferencji

KIERMASZ KSIĄŻEK O TEMATYCE ROLNICZEJ I NAUKACH POKREWNYCH

17 października 2014 r.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

KONFERENCJA „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ POZAROLNICZA NA OBSZARACH WIEJSKICH Z PERSPEKTYWY 10 LAT PO AKCESJI”
Program konferencji

WYSTAWA OSIĄGNIĘĆ JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I UCZELNI ROLNICZYCH
•    Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie
•    Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie
•    Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
•    Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
•    Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach
•    Instytut Zootechniki - PIB w Krakowie
•    Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
•    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
•    Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
•    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
•    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Pruszkowie z/s w Piastowie
•    Bank Pekao Oddział w Pruszkowie
•    Gospodarstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kowalski” w Winnikach
•    Tłocznia Soków z Owoców i Warzyw „WIATROWY SAD” w Kałęczewie
•    Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli

Uczestnicy konferencji „Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach wiejskich z perspektywy 10 lat po akcesji”  Bernard Mucha - dyrektor CDR w Brwinowie i redaktor Krzysztof Michalski   

     

     

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl