48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Gala finałowa tegorocznej edycji konkursu Sposób na Sukces odbyła się 28 czerwca 2012r. w Pałacu Prezydenckim. W imieniu Prezydenta laureatów i gości podjął Dariusz Młotkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Nagrody przyznano w czterech kategoriach: w kategorii indywidualnej nagrodzono dwa podmioty, w kategorii rodzinnej – trzy podmioty, w kategorii zespołowej – trzy podmioty, w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych - pięć podmiotów, dwa przedsięwzięcia otrzymały wyróżnienie.

Sekretarz Stanu Dariusz Młotkiewicz wręczył listy gratulacyjne od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.W przemówieniu minister wyraził przekonanie, że wszyscy uczestnicy konkursu, nie tylko ci, którzy otrzymali nagrody, mają ogromny wpływ na tworzenie miejsc pracy i nowych form aktywności na obszarach wiejskich, a tym samym nowych szans. Minister podkreślił, że jest to tym istotniejsze, że zwiększa się liczba mieszkańców wsi przy jednocześnie malejącej liczbie osób utrzymujących się z rolnictwa.

Podsekretarz Stanu Bogdan Dombrowski w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, który objął konkurs patronatem, wręczył laureatom dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci zestawów kina domowego. W swojej wypowiedzi wiceminister podkreślił, że sukcesy laureatów konkursu Sposób na Sukces są najlepszym przykładem na to, że przedsiębiorczość na obszarach wiejskich przynosi dobre rezultaty. Ponadto wiceminister złożył na ręce dyrektora Krzysztofa Mościckiego list od Ministra Sawickiego, w którym Minister zwraca uwagę na fakt, że konkurs Sposób na Sukces promuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 poprzez nagradzanie przedsięwzięć, których rozwój był możliwy dzięki dotacjom, uzyskanym w ramach tego programu, przewidzianych na pozarolniczy rozwój terenów wiejskich, w tym przedsięwzięć realizowanych w ramach inicjatywy Leader.

W imieniu laureatów i wyróżnionych głos zabrał Andrzej Tułaza, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Grup Wielkopolskich w Golince, który podziękował organizatorom konkursu za docenienie działalności Spółdzielni Grup Wielkopolskich oraz za trud włożony w organizację konkursu. W swojej wypowiedzi Andrzej Tułaza podkreślił także ogromne znaczenie rozwoju spółdzielczości w Polsce.

W gali finałowej uczestniczyli również nominaci XII edycji konkursu, których przedsięwzięcia były wizytowane przez jury konkursu, ale nie uzyskały nagrody ani wyróżnienia. Ponadto w uroczystości udział wzięli przedstawiciele agencji rządowych, ośrodków doradztwa rolniczego, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich oraz urzędów gmin odpowiadających terytorialnie nagrodzonym przedsięwzięciom.

Tegoroczną galę finałową uatrakcyjnił występ Zespołu Pieśni i Tańca im. Józefa Szczotki „Wierchy” z Milówki.

Partnerzy medialni: Telewizja Polska S.A., Agro Serwis, Bank i Rolnictwo, Nowe Życie Gospodarcze, Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika oraz Magazyn Farmer, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy.

Dziękujemy za współpracę partnerom i współorganizatorom tegorocznej edycji konkursu, tj.:
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencji Nieruchomości Rolnych
Agencji Rynku Rolnego
Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Stowarzyszeniu Sposób na Sukces
Towarzystwu Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”
Firmie Agrobroker – Ubezpieczenia, Doradztwo i Szkolenia
Bankowi Gospodarki Żywnościowej S.A.
SGB Bank S.A.
Warszawskiemu Bankowi Spółdzielczemu
Warszawskiemu Rolno-Spożywczemu Rynkowi Hurtowemu S.A. – Bronisze
Wojewódzkim Ośrodkom Doradztwa Rolniczego
Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego
Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddz. Regionalny w Łodzi
Kancelarii Ekonomicznej z Węgierskiej Górki
Firmie Fosfan S.A.
Fabryce Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.
Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego
Marszałkowi Województwa Lubelskiego
Marszałkowi Województwa Łódzkiego
Marszałkowi Województwa Podlaskiego
Marszałkowi Województwa Śląskiego
Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego
Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiemu
Wojewodzie Dolnośląskiemu
Wojewodzie Świętokrzyskiemu
Staroście Opoczyńskiemu
Staroście Rawickiemu
Staroście Grajewskiemu
Staroście Elbląskiemu
Staroście Bialskiemu
Staroście Brzezińskiemu
Burmistrzowi Miasta Szczuczyn
Gminie Lipowa
Gminie Sławno
Gminie Węgierska Górka

Dziękujemy wystawcom za organizację stoisk promocyjnych:
Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Grzegorz
Zakładom Mięsnym „Salus” Sp. z o.o.
Tłoczni soków z owoców i warzyw „Wiatrowy Sad”
Cukierni Jarzyna s.c. Grażyna, Bartłomiej, Maria Jarzyna
Zakładowi Produkcyjno-Handlowemu „WITAMINA” Mirosław Szczypek
Spółdzielni Producentów Drobiu „Eko-Gril”
Stowarzyszeniu „Macierzanka” z Wiżajn
Elbląskiemu Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Stowarzyszeniu Winiarzy Podkarpacia
Winnicy Płochockich

 

Laureaci i wyróżnieni XII edycji konkursu Sposób na Sukces

Publikacja towarzysząca XII edycji konkursu Sposób na Sukces do pobrania tutaj (72 MB):

   ___________________________________________________________________________________

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl