48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

EFR 2014 20

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do udziału w konferencji  połączonej z wizytą w gospodarstwie demonstracyjnym  pt.: „Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie”, zorganizowanym w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, na lata 2014-2020.

Celem konferencji jest upowszechnienie informacji na temat działania PROW Transfer wiedzy i działalność informacyjna, Poddziałanie 1.2 wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych, a także zaprezentowanie  idei powstawania gospodarstw demonstracyjnych. Celem konferencji jest również wzmocnienie tworzenia się sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 października 2019r.

W dniu 6 października zapraszamy Państwa do gospodarstwa demonstracyjnego w Skrzelewie, gm. Teresin na XXI Dni kukurydzy.  Natomiast w dniu 7 października odbędzie się stacjonarna konferencja, w której prelegentami będą m.in. przedstawiciele MRiRW, instytutów naukowych, uczelni rolniczych oraz  rolnicy prowadzący demonstracje. (miejsce konferencji będzie znajdowało się w pobliżu gospodarstwa demonstracyjnego, zostanie wyłonione po przeprowadzeniu procedur przetargowych
o czym Państwa poinformujemy).

Do udziału w konferencji zapraszamy doradców, przedstawicieli instytucji naukowych, osoby prowadzące gospodarstwa demonstracyjne, gospodarstwa opiekuńcze i edukacyjne oraz rolników chcących przystąpić do sieci gospodarstw demonstracyjnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a także zapewniamy wyżywienie i zakwaterowanie. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu do miejsca realizacji konferencji. Jednocześnie chcemy poinformować, o możliwości skorzystania z transportu autokarowego do i z gospodarstwa demonstracyjnego.

Zwracamy się ze szczególną prośbą do doradców, aby zapraszali i zachęcali do udziału w konferencji rolników, którzy chcieliby przystąpić do krajowej sieci gospodarstw demonstracyjnych.  

Zgłoszenia na konferencję należy przesłać na załączonym formularzu, najpóźniej do 23 września 2019r na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Niezbędne informacje o konferencji, w tym potwierdzenie uczestnictwa, adres miejsca realizacji oraz program, będą przesyłane Państwu po zakończeniu naboru na wskazane w formularzu indywidualne adresy email.

Osoby do kontaktu

w sprawie zgłoszeń:

Anna Korczykowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 22 729 66 34 wew. 253

 

w sprawach merytorycznych:

Barbara Grygo, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 125 62 24,

Piotr Płachetko, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 125 62 71

 

Karta zgłoszenia

Ramowy program

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 25 - 27.09.2019 r. szkolenie pn. "Planowanie Rozwoju Gospodarstwa". Szkolenie jest skierowane do doradców państwowych i prywatnych jednostek doradczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, organizuje 17 września 2019 r. szkolenie obejmujące tematykę pochodzenia roślin z banku genów. Jak je pozyskać i przywrócić do uprawy dawno zapomniane rośliny. Co to są rośliny amatorskie i czy istnieją w rejestracji gatunków i odmian. Uzupełnieniem szkolenia jest przypomnienie dotyczące finansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 roślin zagrożonych erozją genetyczną. Zapraszamy: przedstawicieli jednostek doradztwa rolniczego, jednostek samorządowych, a także wszystkie osoby, w tym przedsiębiorców i mieszkańców obszarów wiejskich, zainteresowane tą tematyką. Szczegóły znajdą Państwo w załączonym harmonogramie szkolenia oraz karcie zgłoszenia uczestnictwa.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, organizuje 3 października 2019 r.  szkolenie "Działania inwestycyjne w ramach PROW 2014-2020" – zmiany i zasady ubiegania się o wsparcie w ramach operacji: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych” – nawodnienia w gospodarstwie. Nabór zakończony

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ogłasza nabór na szkolenia podstawowe dla doradców rolnośrodowiskowych pt. Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych".
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz.562) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821).

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym połączonym z warsztatami pt.: Transfer wiedzy w zakresie nowoczesnych systemów zarządzania w chowie bydła, zorganizowanym w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w zakresie Działania 5 KSOW na lata 2014-2020. W ramach operacji zostaną zrealizowane 2 trzydniowe szkolenia z zakresu chowu i hodowli była mlecznego oraz 2 trzydniowe szkolenia z zakresu chowu bydła mięsnego.

Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń pn. „Partnerstwo dla rozwoju III” organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. Celem szkolenia jest przekazanie informacji dotyczących działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 oraz tworzenia Grup Operacyjnych EPI i realizacji projektów przez te Grupy. Przekazanie w ramach szkoleń wiedzy i umiejętności zawiązywania Grup Operacyjnych na rzecz innowacji pozwoli na ściślejszą współpracę między różnymi instytucjami oraz na promocję wielopodmiotowych projektów na rzecz wdrażania innowacji w sektorze rolno-spożywczym.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, organizuje 10 września 2019 r. szkolenie na temat.:

  • zasady przetwarzania danych osobowych (RODO) w działalności rolniczej i pozarolniczej,
  • różne formy ZUS na nowych zasadach,
  • zmiany w podatku VAT i dochodowym.

Celem szkolenia jest zapoznanie doradców z wprowadzanymi regulacjami prawnymi i podatkowymi. Szkolenie skierowane jest do doradców WODR, Izb Rolniczych oraz prywatnych podmiotów doradczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zapraszają na szkolenia pn.:

  1. Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie.
  2. Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” - nawodnienia w gospodarstwie.

które odbędą się w dniach 11-12.09.2019r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Gospodarstwa opiekuńcze” w terminie od 01.08.2019 r. do 30.09.2019 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Rekrutacja na szkolenie została przedłużona do 20.09.2019 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wraz z Partnerami organizuje w terminie 17-18 września 2019 r. konferencję upowszechniającą wyniki projektu CARE-T-FARMS pn. „Rolnictwo społeczne i gospodarstwo opiekuńcze: możliwości pracy, partnerstwo społeczne i integracja”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na szkolenia podstawowe dla doradców rolnośrodowiskowych pt. Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych".
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz.562) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821).

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenie pn.: „Alternatywne kierunki w produkcji zwierzęcej. Chów i hodowla alpak”, które odbędzie się w dniach 24-25.09.2019r. Szkolenie skierowane jest do doradców z ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, doradców prywatnych, nauczycieli szkół rolniczych oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu chowu i hodowli alpak (żywienia, zdrowotności, warunków bytowych) jak również możliwości wykorzystania alpak  w przetwórstwie włókna, wspomagania terapii, agroturystyce i rekreacji.

Zakończono rekrutację !!!
Ze względów organizacyjnych zakończono nabór uczestników na szkolenie podstawowe dla kandydatów na doradców rolniczych pt. „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”, które odbędzie się  w terminie 16-20.09.2019r. w Oddziale CDR w Radomiu.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na szkolenie podstawowe dla kandydatów na doradców rolniczych pt. „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Gospodarstwa opiekuńcze” w terminie od 13.08.2019 r. do 13.09.2019 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przedstawia ofertę szkoleniową w zakresie przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego i mleczarskiego. Oferta skierowana jest głównie do rolników prowadzących lub planujących prowadzenie przetwórstwa w ramach sprzedaży bezpośredniej, MLO lub Rolniczego Handlu Detalicznego oraz do przetwórców. W ramach jedno dniowych szkoleń z wybranej tematyki, proponujemy 3,5 godziny zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć warsztatowych (surowce do przeprowadzenia warsztatów w kosztach).

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl