48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu w dniu 10 lutego 2022 roku (czwartek) w godz. 9.00-14.30 zaprasza na webinarium nt.: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej PROW 2014-2020 w obliczu Polskiego Ładu 2022”.

W pierwszej części szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące aktualnego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, w tym zmiany w przepisach i najczęściej popełniane błędy oraz kwestie związane z rozliczaniem projektów. W drugiej części omówione zostaną przepisy związane prowadzeniem działalności pozarolniczej, w szczególności dotyczące optymalizacji podatkowej w kontekście rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu m.in.:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  zaprasza na webinarium pt.: Prawidłowa realizacja pakietów przyrodniczych, które odbędzie się w dniu 03.02.2022 r. w godz. 10.00-13.30.

Podczas szkolenia omówione zostaną między innymi zagadnienia dotyczące prawidłowego wypełniania formularza dokumentacji przyrodniczej i załączników, przebiegu kontroli w gospodarstwie i najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości  podczas kontroli oraz zmian w realizacji pakietów przyrodniczych w 2022 r.

Szkolenie skierowane jest dla ekspertów przyrodniczych i doradców rolnośrodowiskowych. Szkolenie jest bezpłatne.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. Dzień z życia gospodarstwa eko w terminie 27.01.2022r. – 24.02.2022r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom. Szkolenie skierowane jest dla specjalistów oraz doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli izb rolniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza nauczycieli szkół rolniczych na szkolenie e-learningowe pn.: „Leśne surowce niedrzewne w gospodarstwie domowym”. Szkolenie odbędzie się w terminie od 24 stycznia do 25 marca 2022 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat leśnych surowców niedrzewnych (owoców leśnych, grzybów oraz ziół). Obecnie coraz częściej wykorzystujemy produkty pochodzące z lasu w życiu codziennym. Surowce leśne towarzyszą nam podczas różnych form wypoczynku na obszarach leśnych dlatego warto mieć podstawową wiedzę na ich temat.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu e-learningowym pn. Zwiększanie szans kobiet na zatrudnienie w rolnictwie wielofunkcyjnym.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza nauczycieli szkół rolniczych na szkolenie e-learningowe pn.: „Segregowanie odpadów w gospodarstwie domowym”. Szkolenie odbędzie się w terminie od 17 stycznia do 18 marca 2022 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Celem szkolenia jest dostarczenie informacji o zasadach prawidłowej segregacji odpadów oraz poznanie dobrych praktyk mających za zadanie ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (Dz. U. z 2020 poz. 695), zostały zawieszone wymagania dotyczące ukończenia szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przedstawia ofertę szkoleniową w zakresie przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego i mleczarskiego. Oferta skierowana jest głównie do rolników prowadzących lub planujących prowadzenie przetwórstwa w ramach sprzedaży bezpośredniej, MLO lub Rolniczego Handlu Detalicznego oraz do przetwórców. W ramach jedno dniowych szkoleń z wybranej tematyki, proponujemy 3,5 godziny zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć warsztatowych (surowce do przeprowadzenia warsztatów w kosztach).

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl