48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) uprzejmie informuje o rekrutacji na dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone w systemie niestacjonarnym:

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ierigz.waw.pl.

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego (PUSB) rozpoczyna w dniu 18 WRZEŚNIA 2021 o godzinie 10.00 (sobota) XII edycję studiów podyplomowych OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W DZIAŁANIU ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYM, OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. Zajęcia kontaktowe będą prowadzone w obiektach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, z zachowaniem WSZYSTKICH wymogów sanitarnych a zajęcia terenowe w województwie mazowieckim.

Komunikat

Wszystkich, którzy z przyczyn obiektywnych byli nieobecni na zajęciach terenowych prosimy o kontakt z wykładowcą celem otrzymania tytułu krótkiej pisemnej pracy (do 1 str. A4). Prace będą zbierane na najbliższych zajęciach wykładowych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie będzie prowadził bezpłatne dwusemestralne studia podyplomowe dla doradców rolniczych na kierunkach:

  1. Rolnictwo, limit miejsc - 20 doradców;
  2. Ekonomika gospodarstwa rolnego, limit miejsc - 20 doradców.

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ogłasza nabór na bezpłatne Studia Podyplomowe z Rolnictwa organizowane w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” skierowane do:

  • doradców rolniczych,zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego (ODR), Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR), Izbach Rolniczych (IR), zwanych dalej „publicznymi podmiotami doradczymi”
  • doradców rolniczych zatrudnionych w prywatnych podmiotach doradczych lub prowadzący działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia W przypadku prywatnych podmiotów doradczych lub osób prowadzących działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia wymagane będzie udokumentowanie zatrudnienia/ świadczenia usług doradczych dla rolników w ramach prowadzonej działalności.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl