48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

 

Uprzejmie zapraszamy na I zjazd Studiów Podyplomowych z zakresu ROLNICTWO – OGRODNICTWO organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach, który odbędzie się w dniach 29-30 września 2018. w obiektach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99.
Porządek I zjazdu
29.09.18 r. - 12.00 - 17.00 zajęcia dydaktyczne
30.09.18 r. - 08.30 - 15.35 zajęcia dydaktyczne
Zgodnie z umową szkoleniową koszt studiów wynosi 3600 zł – dwa semestry, płatne przelewem na konto PWSZ w Skierniewicach, szczegóły przekazane zostaną na I zjeździe (istnieje możliwość wpłat ratami).
Podczas I lub II zjazdu należy dostarczyć do wglądu: dyplom ukończenia studiów i dowód osobisty celem potwierdzenia zgodności z oryginałem .
W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie istnieje możliwość zakwaterowania, wg indywidualnych zgłoszeń tel.: - 22 729 66 34-38; 22 125 62 00
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych zamieszczane będą na naszej stronie internetowej (harmonogram zjazdów, plany zajęć, mapki dojazdu i in.).

www.cdr.gov.pl/doskonalenie zawodowe/studia-podyplomowe
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Studiów Podyplomowych
Prof. dr hab. Andrzej Radecki

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych w Skierniewicach zaprasza na kolejną edycję studiów podyplomowych: Rolnictwo-ogrodnictwo.

Ukończenie takich studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolniczych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z niektórych działań PROW 2014-2020 jak: „PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW” i „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”.

 

Pozwolą też uzyskać odpowiednie kwalifikacje osobom chcącym w przyszłości zająć się prowadzeniem działalności rolniczej w tym zakupić gruntów rolne, gdzie według nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wymagane jest właśnie posiadanie kwalifikacji rolniczych. Szeroki zakres programowy studiów pozwoli uczestnikom nabyć wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej z zastosowaniem nowych technologii, wprowadzaniem innowacji, różnicowania produkcji i dywersyfikacji działalności w tym pozyskiwania środków finansowych na rozwój gospodarstwa oraz działalności pozarolniczej. Studia te spełniają również kryterium wykształcenia wyższego rolniczego, które jest jednym z warunków przy ubieganiu się o wpis na listę doradców rolniczych i następnie świadczenie przez te osoby usługi doradczych, usług z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym.

Charakterystyka programu studiów

Program podyplomowych studiów obejmuje następujące zagadnienia: podstawy fizjologii, gleboznawstwa i biologii roślin rolniczych i ogrodniczych, technologie upraw rolniczych i ogrodniczych (warzywnictwo, sadownictwo, rośliny ozdobne i urządzanie terenów zielonych), uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne rolnictwa. Część zajęć poświęcona będzie systemowi produkcji ekologicznej oraz źródłom energii odnawialnej, Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w tym działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznemu - RŚK oraz dobrej praktyce rolniczej i doradztwu rolniczemu).

Wiedza przekazywana będzie na wykładach oraz w czasie zajęć terenowych przez doświadczonych nauczycieli akademickich i pracowników Instytutu Ogrodnictwa i MRiRW.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania studiów

Program studiów obejmuje 2 semestry, realizowany podczas dwudniowych zjazdów co najmniej raz
 w miesiącu (sobota/niedziela)

Termin rozpoczęcia kolejnych edycji uwarunkowany jest liczbą zgłoszonych kandydatów.

Organizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
w Skierniewicach.

Kierownik Studiów - prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych

Sekretariat studiów w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów

tel: 22 729 66 34  LUB 22 125 62 00  wew. 175, pokój nr 17

 – mgr inż. Grażyna Bulińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – kom. 696 41 01 91
 - mgr Maria Majszyk,             Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - kom. 691 110 125

Zasady rekrutacji:

Kandydat na studia podyplomowe musi legitymować się wykształceniem wyższym - licencjackim, inżynierskim, magisterskim. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych w PWSZ w Skierniewicach.

Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:

  • kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania),
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

Zgłoszenia przesłać mailem na wskazane adresy:
– mgr inż. Grażyna Bulińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  – kom. 696 41 01 91
 - mgr Maria Majszyk,             Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; - kom. 691 110 125

Koszt uczestnictwa: 1800 zł za semestr, płatne przelewem na konto PWSZ w Skierniewicach,

Konto na wpłaty: PKO BP 08 1020 3352 0000 1802 0166 3681

Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa w Skierniewicach
ul. Batorego 64C
96 -100 Skierniewice
tytułem - za studia podyplomowe z ROLNICTWA-OGRODNICTWA.

Harmonogram Zjazdów

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl