48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje OSTATNIE szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez CDR, pt. „Warunki i wymogi związane z realizacją działania „Dobrostan zwierząt” w ramach PROW 2014-2020”. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie uczestniczyły w szkoleniach uzupełniających organizowanych w I półroczu 2020 roku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020, poz. 217) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm. ).

Zgodnie z art. 52.7. ww. ustawy w przypadku zmiany stanu wiedzy z danego zakresu doradzania przeprowadza się szkolenie uzupełniające. Każda osoba wpisana na listę doradców jest zobowiązana, aby takie szkolenie ukończyć. Zgodnie z art. 53.3. ww. ustawy osoby, które nie ukończą szkolenia uzupełniającego skreśla się z listy doradców.

Szkolenie przeprowadzane będzie w formie jednodniowej stacjonarnej, realizowanej w Centrali w Brwinowie w terminie 29 września 2020 r.

W szkoleniu może uczestniczyć nie więcej niż 30 osób. O przyjęciu na dany termin szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. W zależności od liczby chętnych organizator zastrzega możliwość zorganizowania większej liczby szkoleń.

Do każdego doradcy rolniczego, który na podstawie art. 51. w/w ustawy znajduje się na liście doradców rolniczych prowadzonej w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum, a nie brał udziału w ww. szkoleniach uzupełniających, wysłane zostaną na adres e-mailowy zarejestrowany w tym systemie informacje organizacyjne.

Kartę zgłoszenia oraz Oświadczenie o weryfikacji danych doradcy wyłącznie mailem (skan lub zdjęcie – w wersji z podpisem) należy przesyłać do dnia 14 września 2020 roku na adres: Justyna Zdunek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 125 62 07.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uzupełniającego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu uzupełniającego jest odpowiednio: udział w szkoleniu (co najmniej w 90% zajęć) oraz zdanie egzaminu.  

Aby zaliczyć egzamin wymagane jest 75% prawidłowych odpowiedzi.

Terminy egzaminów:

  • 29.09.2020 r.
  • 30.09.2020 r.
  • 01.10.2020 r.

Uczestnik szkolenia uzupełniającego informuje w formie pisemnej o wybranym terminie przystąpienia do egzaminu uzupełniającego.

Koszt szkolenia:

Koszt obowiązkowy udziału w szkoleniu i egzaminie wynosi 210 zł, które należy wpłacić po zakwalifikowaniu na szkolenie. Uczestnicy ponoszą dodatkowo koszty noclegów i wyżywienia, według Cennika usług wykonywanych odpłatnie przez CDR, zgodnie z rezerwacją zgłoszoną na karcie zgłoszenia.

Do pobrania

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl