48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez CDR, pt. Warunki i wymogi związane z realizacją działania „Dobrostan zwierząt” w ramach PROW 2014-2020.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie uczestniczyły w szkoleniach uzupełniających organizowanych w okresie luty – marzec 2020 roku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018, poz. 627 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm. ).

Zgodnie z art. 52.7. ww. ustawy w przypadku zmiany stanu wiedzy z danego zakresu doradzania przeprowadza się szkolenie uzupełniające. Każda osoba wpisana na listę doradców jest zobowiązana, aby takie szkolenie ukończyć. Zgodnie z art. 53.3. ww. ustawy osoby, które nie ukończą szkolenia uzupełniającego skreśla się z listy doradców.

Szkolenie przeprowadzane będzie w formie jednodniowego szkolenia online (webinarium). Forma umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. Podczas webinarium można będzie dzielić się doświadczeniem z innymi uczestnikami oraz wykładowcą. Uczestnicy webinarium będą mieli  możliwość zadawania pytań prowadzącemu za pomocą czatu. Prowadzący ma możliwość kontroli obecności uczestników.

Szkolenia realizowane będą w terminach:

  • 27.05.2020 r.
  • 28.05.2020 r.
  • 29.05.2020 r.

W jednym szkoleniu może uczestniczyć nie więcej niż 30 osób. O przyjęciu na dany termin szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. W zależności od liczby uczestników organizator zastrzega możliwość zorganizowania mniejszej lub większej liczby szkoleń.

Do każdego doradcy rolniczego, który na podstawie art. 51. ww. ustawy znajduje się na liście doradców rolniczych prowadzonej w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum, a nie brał udziału w w/w szkoleniach uzupełniających, wysłane zostaną na adres e-mailowy zarejestrowany w tym systemie informacje organizacyjne.

Kartę zgłoszenia oraz Oświadczenie o weryfikacji danych doradcy wyłącznie mailem (skany lub zdjęcia – w wersji z podpisem) należy przesyłać do dnia 12 maja 2020 roku na adres: Justyna Zdunek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po zakwalifikowaniu na szkolenie każdy uczestnik otrzyma:

  • link oraz hasło dostępu do szkolenia,
  • kartę zgłoszenia na egzamin uzupełniający,
  • dostęp do materiałów szkoleniowych.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uzupełniającego i zaświadczenie o zdaniu egzaminu uzupełniającego wydaje się osobie, która uczestniczyła w webinarium i uzyskała 90% poprawnych odpowiedzi z  testu końcowego na egzaminie uzupełniającym. Egzamin uzupełniający przeprowadzany będzie w formie e-learningowej.

Uczestnik szkolenia uzupełniającego informuje w formie pisemnej o wybranym terminie przystąpienia do egzaminu uzupełniającego.

Terminy egzaminów:

1. 05.06.2020 r.
2. 08.06.2020 r.
3. 09.06.2020 r.

Osoba do kontaktu w sprawie egzaminu e-learningowego – Renata Koczkodaj, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszt szkolenia: Koszt udziału w szkoleniu i egzaminu wynosi 200 zł, które należy wpłacić po zakwalifikowaniu na szkolenie.


Do pobrania:

Karta zgłoszenia 27.05.2020 r.

Karta zgłoszenia 28.05.2020 r.

Karta zgłoszenia 29.05.2020 r.

Oświadczenie - Weryfikacja danych doradcy

Program szkolenia

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl