48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez CDR, pt. Warunki i wymogi związane z realizacją działania „Dobrostan zwierząt”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018, poz. 627 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm. ).

Zgodnie z art. 52.7. ww. ustawy w przypadku zmiany stanu wiedzy z danego zakresu doradzania przeprowadza się szkolenie uzupełniające. Każda osoba wpisana na listę doradców jest zobowiązana, aby takie szkolenie ukończyć. Zgodnie z art. 53.3. ww. ustawy osoby, które nie ukończą szkolenia uzupełniającego skreśla się z listy doradców.

Szkolenie przeprowadzane będzie w formie jednodniowej stacjonarnej, realizowanej w Centrali w Brwinowie, w Oddziałach CDR w Krakowie, Poznaniu i Radomiu oraz w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego.

Doradcy z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego będą odbywać szkolenia w swoich jednostkach, a doradcy prywatni w jednostkach organizacyjnych Centrum Doradztwa Rolniczego – wg układu wojewódzkiego.

Szkolenia realizowane będą w terminach od początku lutego do pierwszej dekady marca 2020r.

Ze względu na warsztatową metodę szkolenia, każdy uczestnik powinien być wyposażony w laptopa.

Do każdego doradcy rolniczego, który na podstawie art. 51. ww. ustawy znajduje się na liście doradców rolniczych prowadzonej w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum, wysłane zostaną na adres e-mailowy zarejestrowany w tym systemie informacje organizacyjne.

W sprawie ustalenia terminu szkolenia stacjonarnego i otrzymania karty zgłoszenia należy skontaktować się z  odpowiadającą terytorialnie jednostką Centrum Doradztwa Rolniczego:

Miejsce szkolenia

Województwa

Osoby do kontaktu w sprawie
rekrutacji
i organizacji szkoleń

1. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

2. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

3. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

4. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

5. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

 

kujawsko-pomorskie

mazowieckie - część północna

podlaskie

warmińsko-mazurskie

Justyna Zdunek

tel.: 22 125 62 07

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie

2. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

3. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

4. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

5. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

6. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

 

małopolskie

opolskie

podkarpackie

śląskie

świętokrzyskie

Grzegorz Dziedzic

tel. 12 424 05 06

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu

2. Dolnoślaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

3. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

4. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

5. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

6. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

 

dolnośląskie

lubuskie

pomorskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Małgorzata Kossowska-Górecka

tel. 61 823 20 81 w.114

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu

2. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

3. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

4. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

 

mazowieckie - część południowa

lubelskie

łódzkie

Anna Karwat

tel. 48 365 69 28

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uzupełniającego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu uzupełniającego jest odpowiednio: udział w szkoleniu (co najmniej w 90% zajęć) oraz zdanie egzaminu.  

Egzamin uzupełniający przeprowadzany będzie w formie e-learningowej. Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stacjonarnego. Uczestnik szkolenia uzupełniającego w ostatnim dniu szkolenia informuje w formie pisemnej o wybranym terminie przystąpienia do egzaminu uzupełniającego. Aby zaliczyć egzamin wymagane jest 75% prawidłowych odpowiedzi.

Terminy egzaminów:

1. 13.02.2020 r.
2. 20.02.2020 r.
3. 28.02.2020 r.
4. 04.03.2020 r.
5. 10.03.2020 r.
6. 11.03.2020 r.
7. 12.03.2020 r.

Osoba do kontaktu w sprawie egzaminu e-learningowego – Renata Koczkodaj, tel. 22 125 62 09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzień 25 września 2020 r. jest ostatecznym terminem, po którym nie będzie już możliwe zdanie egzaminu uzupełniającego, a w konsekwencji otrzymanie zaświadczenia o zdaniu tego egzaminu i zachowanie uprawnień doradcy rolniczego. (zgodnie z art. 53. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - osobę wpisaną na listę, skreśla się z tej listy w przypadku niezdania egzaminu uzupełniającego).

Uwaga:

Do egzaminu we wrześniu 2020 r. mogą przystąpić osoby, które zgodnie z art. 7 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających – nie mogły przystąpić do szkolenia i egzaminu uzupełniającego w wyznaczonym terminie z uwagi na chorobę potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim lub inne uzasadnione zdarzenie losowe.

Koszt szkolenia:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy szkoleń ponoszą koszty wyżywienia (obiad, serwis kawowy), zgodnie z zamówieniem zgłoszonym na kartach zgłoszenia uczestnictwa.

Program szkolenia

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl