48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez CDR, pt. Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018, poz. 627) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).


Zgodnie z art. 52.7. ww. ustawy w przypadku zmiany stanu wiedzy z danego zakresu doradzania przeprowadza się szkolenie uzupełniające. Każda osoba wpisana na listę doradców jest zobowiązana, aby takie szkolenie ukończyć.

Szkolenie przeprowadzane będzie w formie dwudniowej stacjonarnej, realizowanej w Centrali w Brwinowie i w Oddziałach CDR w Krakowie, Poznaniu i Radomiu, według układu wojewódzkiego, od końca stycznia do maja 2019 roku.

Do każdego doradcy rolniczego, który na podstawie art. 51. w/w ustawy znajduje się na liście doradców rolniczych prowadzonej w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum, wysłane zostaną na adres e-mailowy zarejestrowany w tym systemie, szczegółowe informacje organizacyjne.

W sprawie ustalenia terminu szkolenia stacjonarnego i otrzymania karty zgłoszenia należy skontaktować się z odpowiadającą terytorialnie jednostką Centrum Doradztwa Rolniczego:

Miejsce szkolenia

Województwa

Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
tel. 22 729 66 34 do 38
fax 22 729 72 91
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kujawsko-pomorskie,
mazowieckie – część,
podlaskie,
warmińsko-mazurskie

Justyna Zdunek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 22 125 62 07

Oddział Kraków
ul. Meiselsa 1
31-063 Kraków
tel. 12 424 05 00
fax 12 424 05 05
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

małopolskie,
opolskie,
podkarpackie,
śląskie,
dolnośląskie – część,
świętokrzyskie - część

Grzegorz Dziedzic
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 424 05 06

Jolanta Brudnik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 424 05 24

Oddział Pozna
ul. Winogrady 63
61-659 Poznań
tel. 61 823 20 81
fax 61 820 19 71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dolnośląskie – część,
lubuskie,
pomorskie,
wielkopolskie,
zachodnio-pomorskie

Małgorzata Kossowska-Górecka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 61 823 20 81 w.114

Oddział Radom
ul. Chorzowska 16/18
26-600 Radom
tel. 48 365 69 00
fax 48 365 49 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mazowieckie – część,
lubelskie,
łódzkie,
świętokrzyskie - część

Anna Karwat
tel. 48 365 69 28

Emilia Grodzka
tel. 48 365 69 24

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Terminy dwudniowych szkoleń stacjonarnych

Termin
(data rozpoczęcia pierwszego szkolenia – data rozpoczęcia ostatniego szkolenia)

Liczba szkoleń

Miejsce szkolenia

07.02.-20.05.2019

22

Centrala Brwinów

28.01.-15.04.2019

22

CDR O/Kraków

23.01.-09.05.2019

22

CDR O/Poznań

21.01.-21.05.2019

28

CDR O/Radom

 

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uzupełniającego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu uzupełniającego jest odpowiednio: udział w szkoleniu oraz zdanie egzaminu końcowego (wymagane 75% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie szkolenia stacjonarnego.

Egzamin uzupełniający przeprowadzany jest na zakończenie każdego szkolenia. Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stacjonarnego, w ostatnim dniu szkolenia lub w innym wyznaczonym terminie. O terminie przystąpienia do egzaminu należy pisemnie powiadomić organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia. W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu uzupełniającego uczestnik informuje dyrektora CDR o wybranym terminie egzaminu uzupełniającego.

Koszt szkolenia:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą koszty noclegów i wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje, serwisy kawowe) według Cennika usług wykonywanych odpłatnie przez CDR, w tym Centralę i Oddziały, zgodnie z zamówieniem zgłoszonym na kartach zgłoszenia uczestnictwa.

Program szkolenia


logotypy

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl