48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniu 28 września weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich. Rozporządzenie to upoważnia Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam do prowadzenia oceny wartości użytkowej obu ras alpak.

W związku z powyższym rozporządzeniem Stowarzyszenie organizuje Kurs Klasyfikatorów skierowany do Hodowców, Doradców Rolniczych, Lekarzy i Techników Weterynarii, którzy byliby zainteresowani zdobyciem odpowiednich klasyfikacji uprawniających do Oceny Wartości Użytkowej Alpak.

Kurs odbędzie się w Warszawie i zostanie przeprowadzony przez UO-SGGW. Wykładowcami będzie kadra naukowa SGGW w Warszawie. Składa się z części teoretycznej i praktycznej a zakończony jest egzaminem i wydaniem dyplomów oraz certyfikatów. Osoby które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym otrzymają również legitymacje Klasyfikator Oceny Wartości Użytkowej Alpak.

Szczegóły na stronie www.shail.pl

Plakat

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl