48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje szkolenia uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez Centrum, pt. „Wsparcie doradcze w zakresie Ekoschematów”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 52.7. ww. ustawy w przypadku zmiany stanu wiedzy z danego zakresu doradzania przeprowadza się szkolenie uzupełniające. Każda osoba wpisana na listę doradców rolniczych jest zobowiązana takie szkolenie ukończyć. Zgodnie z art. 53.3. ww. ustawy osoby, które nie ukończą szkolenia uzupełniającego skreśla się z listy doradców.

Do każdego doradcy rolniczego który na podstawie art. 51. ww. ustawy znajduje się na liście doradców rolniczych prowadzonej w systemie teleinformatycznym administrowanym przez CDR w Brwinowie zostaną wysłane informacje organizacyjne na adres e-mail zarejestrowany w tym systemie.

Szkolenia są bezpłatne.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w formie dwudniowej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Szkolenia realizowane będą w terminach od 1 sierpnia do 25 października 2022 r. (pełna lista szkoleń https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/).
Liczba osób na każdy termin szkolenia jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na szkolenie i egzamin uzupełniający

Doradcy wpisani na listę doradców rolniczych w terminie do 8.07.2022r. dokonują osobno zapisu na szkolenie uzupełniające i osobno na egzamin uzupełniający poprzez system e-CDR (https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/).
Osoby, które nie posiadają jeszcze konta w systemie e-CDR muszą w pierwszej kolejności zarejestrować się w systemie, a następnie zalogować i zapisać się na szkolenie.

Szczegółowa instrukcja zapisów znajduje się TU.

 

Egzamin uzupełniający

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie szkolenia uzupełniającego.
Egzamin uzupełniający dla doradców rolniczych przeprowadzony będzie online w czasie rzeczywistym i będzie trwał 45 minut.
Aby zaliczyć egzamin wymagane jest 90% prawidłowych odpowiedzi.
Egzamin uzupełniający będzie przeprowadzony w jedenastu terminach do wyboru: 31.08.2022r, 1.09.2022r., 2.09.2022, 5.09.2022r., 12.10.2022r., 13.10.2022r., 14.10.2022r., 17.10.2022r. 26.10.2022 r., 27.10.2022, 28.10.2022 r.

 

Osoby do kontaktu w sprawach organizacyjnych:

Ewa Czerwińska, Marta Kwiatkowska tel.: 48 365 69 26
Tomasz Gielo tel. 48 365 69 25
Justyna Fila tel. 48 365 69 27

Do pobrania:

Zakres tematyczny szkolenia uzupełniającego (pdf, 120KB)

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl