48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje OSTATNIE szkolenia uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez Centrum, pt. „Zasady realizacji działania: Dobrostan zwierząt w ramach PROW 2014-2020 w roku 2021”.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie uczestniczyły w szkoleniach uzupełniających organizowanych w marcu 2021 roku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021, poz. 182 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 52.7. ww. ustawy w przypadku zmiany stanu wiedzy z danego zakresu doradzania przeprowadza się szkolenie uzupełniające. Każda osoba wpisana na listę doradców rolniczych jest zobowiązana takie szkolenie ukończyć. Zgodnie z art. 53.3. ww. ustawy osoby które nie ukończą szkolenia uzupełniającego skreśla się z listy doradców.

   

Do każdego doradcy rolniczego który na podstawie art. 51. ww. ustawy znajduje się na liście doradców rolniczych prowadzonej w systemie teleinformatycznym administrowanym przez CDR w Brwinowie, a nie brał udziału w szkoleniu uzupełniającym w marcu, zostaną wysłane informacje organizacyjne na adres e-mail zarejestrowany w tym systemie.

Szkolenie przeprowadzane będzie w formie jednodniowego szkolenia online (webinarium). Forma umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.  Podczas webinarium można będzie dzielić się doświadczeniem z innymi uczestnikami oraz wykładowcą. Uczestnicy webinarium będą mieli  możliwość zadawania pytań prowadzącemu za pomocą czatu. Prowadzący ma możliwość kontroli obecności uczestników.

Szkolenia realizowane będą w terminach:

  • 13.09.2021 r. - brak wolnych miejsc
  • 14.09.2021 r.
  • 15.09.2021 r.

Liczba osób na każdy termin szkolenia jest ograniczona. W jednym szkoleniu może uczestniczyć nie więcej niż 50 osób. O przyjęciu na dany termin szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. W zależności od liczby chętnych organizator zastrzega możliwość zorganizowania mniejszej lub większej liczby szkoleń.

Kartę zgłoszenia wyłącznie mailem w wersji edytowalnej i skan lub zdjęcie – w wersji z podpisem oraz Oświadczenie o weryfikacji danych doradcy /skan z podpisem/ należy przesyłać do dnia 3 września 2021 roku na adres pani Renaty Koczkodaj, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po zakwalifikowaniu na szkolenie każdy uczestnik otrzyma:

  • numer konta, na które należy wnieść opłatę za szkolenie,
  • link oraz hasło dostępu do szkolenia.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uzupełniającego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu uzupełniającego jest odpowiednio: udział w szkoleniu oraz zdanie egzaminu uzupełniającego.  

Egzamin uzupełniający przeprowadzany będzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w trzech terminach do wyboru:

  • 20.09.2021 r. - brak wolnych miejsc
  • 21.09.2021 r.
  • 22.09.2021 r.

Aby zaliczyć egzamin wymagane jest 90% prawidłowych odpowiedzi.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 125 zł, które należy wpłacić na rachunek CDR w Brwinowie po zakwalifikowaniu na szkolenie.

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych:

Renata Koczkodaj, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 125 62 09

 

Karta zgłoszenia

Oświadczenie o weryfikacji danych doradcy

Zakres tematyczny

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl