48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza na szkolenie online pn.: „Jak utworzyć gospodarstwo rolne”.
Szkolenie odbędzie się w dniu 29 września 2021 r. w godzinach 9.00-14.10 na platformie szkoleniowej Clickmeeting.
Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w państwowych i prywatnych jednostkach doradczych oraz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady i ograniczenia w nabywaniu oraz sprzedaży ziemi rolnej w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; zasady wpisu do ewidencji producentów, a także obowiązki w zakresie ubezpieczeń i odprowadzania podatków.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza na bezpłatne szkolenia wyjazdowe nt.: Wykorzystanie innowacji w gospodarowaniu na trwałych użytkach zielonych.

Szkolenia realizowane będą w dwóch terminach:

I   termin     21-22.09.2021r.      oraz
II termin      28-29.09.2021r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniach 28-29 września 2021 roku organizuje dwudniowe szkolenie stacjonarne pt. „Przygotowanie planu nawożenia”. Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców, realizujących zadania z zakresu produkcji rolnej.

Rekrutacja zakończona!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. Zasady zero waste i circular economy w życiu codziennym w terminie od 17.09.2021 – 15.10.20201 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza doradców, nauczycieli szkół rolniczych i rolników na szkolenie Wymogi Prawa Wodnego wobec gospodarstw rolnych oraz układanie planów nawożenia. Szkolenie odbędzie się w dniu 22-23 września 2021r. w CDR w Brwinowie ul. Pszczelińska 99. Nabór zakończony - zgłoszenia na listę rezerwową

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na dwudniowe szkolenia stacjonarne połączone z wyjazdem studyjnym w ramach operacji własnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn.:"Alternatywne źródła dochodu dla małych gospodarstw".

Przedmiotem operacji jest upowszechnianie wiedzy na temat przykładów innowacyjnych przedsięwzięć na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie informacji oraz dobrych praktyk w tym zakresie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje OSTATNIE szkolenia uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez Centrum, pt. „Zasady realizacji działania: Dobrostan zwierząt w ramach PROW 2014-2020 w roku 2021”.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie uczestniczyły w szkoleniach uzupełniających organizowanych w marcu 2021 roku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rad sołeckich, radnych, pracowników UG, członków KGW i OSP oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (Dz. U. z 2020 poz. 695), zostały zawieszone wymagania dotyczące ukończenia szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na szkolenia organizowane w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020. Głównym celem szkoleń jest pozyskanie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie umiejętności doradców z zakresu rozpoznawania chorób, szkodników i chwastów, występujących w uprawach roślin rolniczych, sadowniczych lub warzywniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przedstawia ofertę szkoleniową w zakresie przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego i mleczarskiego. Oferta skierowana jest głównie do rolników prowadzących lub planujących prowadzenie przetwórstwa w ramach sprzedaży bezpośredniej, MLO lub Rolniczego Handlu Detalicznego oraz do przetwórców. W ramach jedno dniowych szkoleń z wybranej tematyki, proponujemy 3,5 godziny zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć warsztatowych (surowce do przeprowadzenia warsztatów w kosztach).

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl