48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie będzie prowadził bezpłatne dwusemestralne studia podyplomowe dla doradców rolniczych na kierunkach:

  1. Rolnictwo, limit miejsc - 20 doradców;
  2. Ekonomika gospodarstwa rolnego, limit miejsc - 20 doradców.

Przewidujemy, że studia prowadzone będą w Krakowie na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja (al. Mickiewicza 21), w terminie od maja 2021 roku (w zależności od bieżącej sytuacji i działań podejmowanych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19) do lutego 2022 roku. Zaplanowanych jest 10 zjazdów piątkowo-sobotnio-niedzielnych. Studia realizowane na obu kierunkach będą nieodpłatne dla uczestników. Organizator studiów zapewnia nieodpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie dla słuchaczy w okresie trwania zjazdów. O przyjęciu na studia będzie decydowała kolejność zgłoszeń.


Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być doradcy rolniczy, zatrudnieni w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego (ODR), Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR), Izbach Rolniczych (IR) oraz w prywatnych podmiotach doradczych lub prowadzący działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia.

więcej informacji...

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl