48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza doradców na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Kompetentny trener turystyki wiejskiej”. Szkolenie jest skierowane do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego, w których zakresie obowiązków znajdują się zagadnienia związane z turystyką wiejską.Szkolenie odbędzie się w terminie od 1 – 16 grudnia 2021 roku na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl. Szkolenie odpowiada 32 godzinom dydaktycznym zajęć. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w dniu 14.12.2021 r. organizuje webinarium dla doradców nt. „Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – formy opodatkowania i rozliczania, Polski Ład”. Serdecznie zapraszamy doradców, zainteresowanych problematyką prowadzenia działalności gospodarczej, metod i sposobów rozliczania i prowadzenia księgowości w szczególności doradców świadczących usługi doradcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w państwowych i prywatnych jednostkach doradczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na konferencję upowszechniającą wiedzę tematyczną i dobre przykłady inicjatyw rozwojowych na obszarach górskich i podgórskich pt.: Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe, która odbędzie się w formie on-line w dniu 15 grudnia 2021 roku.

Konferencja realizowana jest w ramach operacji pn.”Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. (czwartek)  w godz. 10.00-13.00 zaprasza na webinarium nt.: „Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej  - Nowy Ład 2022”. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z prowadzeniem działalności pozarolniczej, w szczególności dotyczące optymalizacji podatkowej w kontekście rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu m.in.:

  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne,
  • Zmiany w podatku PIT – z perspektywy płatnika i podatnika,
  • Zmiany w ryczałcie i likwidacja karty podatkowej,
  • Wpływ zmian na wybór formy opodatkowania w firmie – przykłady.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 13 grudnia 2021r. organizuje webinarium pt. „Produkcja roślin bylinowych i ich zastosowanie w ogrodach wiejskich” Szkolenie on-line dla doradców rolniczych.


Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 7-8 grudnia 2021 roku organizuje konferencję / webinar pn: „Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez MRIRW w roku 2021” na którą serdecznie zapraszamy. Konferencja ma na celu upowszechnianie wyników doświadczeń poprzez transfer wiedzy z nauki do doradztwa, których ostatecznymi odbiorcami będą ekologiczni producenci rolni.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowej konferencji pn. „Innowacyjne narzędzia ICT do planowania rozwoju gospodarstw szansą na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa”, organizowanej we współpracy z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM), w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Celem konferencji jest upowszechnienie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach teleinformatycznych wspierających produkcję rolniczą. Ideą konferencji jest przede wszystkim zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą, w tym roślinną i zwierzęcą, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych, zarówno tych obecnie dostępnych na polskim rynku, oraz takich, które funkcjonują w fazie prototypu lub pilotażu. Wydarzenie będzie również doskonałym miejscem do prowadzenia dyskusji w zakresie rozwoju narzędzi informatycznych wspierających produkcję rolniczą, dostępności do informacji o tej produkcji zbieranych w wielu systemach i bazach danych oraz integracji takich danych wraz udostępnieniem rolnikowi.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu organizuje szkolenie w formie e-learningu pn. Trwałe użytki zielone w produkcji ekologicznej jako element bioróżnorodności. Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w państwowych i prywatnych jednostkach doradczych, rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i pozostałych osób zainteresowanych tą tematyką.

Na szkoleniu uczestnik zapozna się z ekologiczną możliwością produkcji pasz dla zwierząt oraz otrzyma wskazówki, jak uprawiać trwałe użytki zielone aby zachować ich walor przyrodniczy.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie ponownie uruchamia trzy szkolenia e-learningowe opracowane w ramach operacji pn. Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe realizowanej z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020–2021. Szkolenia są uruchomione na prośbę osób, które nie miały możliwości uczestniczenia w szkoleniach w poprzedniej edycji.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. Geotermia w Polsce na wybranym przykładzie (Termy Szaflary) w terminie od 02.11.2021 – 29.11.20201 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom. Szkolenie skierowane jest dla specjalistów oraz doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli izb rolniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (Dz. U. z 2020 poz. 695), zostały zawieszone wymagania dotyczące ukończenia szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na szkolenia organizowane w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020. Głównym celem szkoleń jest pozyskanie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie umiejętności doradców z zakresu rozpoznawania chorób, szkodników i chwastów, występujących w uprawach roślin rolniczych, sadowniczych lub warzywniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przedstawia ofertę szkoleniową w zakresie przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego i mleczarskiego. Oferta skierowana jest głównie do rolników prowadzących lub planujących prowadzenie przetwórstwa w ramach sprzedaży bezpośredniej, MLO lub Rolniczego Handlu Detalicznego oraz do przetwórców. W ramach jedno dniowych szkoleń z wybranej tematyki, proponujemy 3,5 godziny zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć warsztatowych (surowce do przeprowadzenia warsztatów w kosztach).

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl