48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Rejestracja zakończona!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w dniu 23 czerwca 2021 w godz. 9.00-13.00 zaprasza na webinarium nt.: „PROW 2014-2020 – modernizacje gospodarstw rolnych w naborze 2021 r.”

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” – obszar a-d, omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  • aktualne uwarunkowania prawne i finansowe związane z ogłoszonym naborem wniosków (planowany budżet i dotychczasowe wykorzystanie środków, zmiany przepisów prawnych, procedury), itp.
  • podstawowe zasady, uwagi praktyczne, wyjaśnienia, itp.
  • narzędzia pracy doradczej pomocne w pracy doradczej i PROW 2014-2020.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu w dniach 29 czerwca 2021 roku i 1 lipca 2021 roku w godz. 10.00-13.25 zaprasza na webinarium online nt.: „Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020”. W związku z aktualnym naborem wniosków na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” – obszar A-D, omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  • zmiany przepisów dotyczące biegu postępowań prowadzonych w związku z pandemią Covid-19,
  • zmiany w przepisach dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych, wymaganych załączników oraz pozwoleń i decyzji potrzebnych do realizacji operacji w ramach planowanych projektów,
  • najczęściej pojawiające się błędy w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych,
  • wnioski o płatność - rozliczenie, zobowiązania i sankcje.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza na szkolenie on-line pn.: „Cyfrowe gospodarstwo - aplikacje i technologie wspomagające pracę rolnika”. Szkolenie  odbędzie się w dwóch terminach: 22 oraz 24 czerwca 2021 r. w godzinach 10.00 – 13.15 na platformie szkoleniowej Clickmeeting. Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w państwowych i prywatnych jednostkach doradczych oraz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ogród edukacyjny” - Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu edukacyjnego. E-learning realizowany jest w terminie od 28 maja do 2 lipca 2021 roku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ogród edukacyjny” - Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu edukacyjnego. E-learning realizowany jest w terminie od 26 maja do 2 lipca 2021 roku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ogród pokazowy” - Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu pokazowego. E-learning realizowany jest w terminie od 12 maja do 25 czerwca 2021 roku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ogród pokazowy” - Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu pokazowego. E-learning realizowany jest w terminie od 14 maja do 28 czerwca 2021 roku. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ogród terapeutyczny” - Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu terapeutycznego. E-learning realizowany jest w terminie od 7 maja do 21 czerwca 2021 roku. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ogród terapeutyczny” - Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu terapeutycznego. E-learning realizowany jest w terminie od 5 maja do 18 czerwca 2021 roku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez ekspertów przyrodniczych”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Dz. U. z 2018, poz. 627 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).

Szkolenie adresowane jest do osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na ekspertów przyrodniczych, którzy mogą być wpisani na listę ekspertów prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie i dostępną na stronie internetowej www.doradca.cdr.gov.pl.

 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na szkolenie podstawowe dla kandydatów na doradców rolniczych pt. Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (Dz. U. z 2020 poz. 695), zostały zawieszone wymagania dotyczące ukończenia szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na szkolenia organizowane w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020. Głównym celem szkoleń jest pozyskanie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie umiejętności doradców z zakresu rozpoznawania chorób, szkodników i chwastów, występujących w uprawach roślin rolniczych, sadowniczych lub warzywniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przedstawia ofertę szkoleniową w zakresie przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego i mleczarskiego. Oferta skierowana jest głównie do rolników prowadzących lub planujących prowadzenie przetwórstwa w ramach sprzedaży bezpośredniej, MLO lub Rolniczego Handlu Detalicznego oraz do przetwórców. W ramach jedno dniowych szkoleń z wybranej tematyki, proponujemy 3,5 godziny zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć warsztatowych (surowce do przeprowadzenia warsztatów w kosztach).

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl