48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Szkolenia będą realizowane z Ośrodkiem Rozwojowo - Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zgodnie z ustawą Prawo Łowieckie. Celem szkoleń jest przygotowanie doradców do szacowania szkód łowieckich, a także ustalania wysokości odszkodowania za te szkody. Umiejętności te są konieczne do realizacji zadania ośrodków doradztwa rolniczego określonego w Ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego w artykule 4.1 punkt 12.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni w temacie wykładowcy ze Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział w Słupsku.

Szkolenia te adresowane są wyłącznie do doradców z państwowych jednostek doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz przedstawicieli Lasów Państwowych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na szkolenie w formie on-line pt. „Ograniczanie strat azotu z produkcji rolniczej” w dniu 13 lutego 2023roku (poniedziałek) w godz. 9.15-13.40.

WAŻNA INFORMACJA: dla Doradców Rolniczych wpisanych na listę doradców prowadzoną przez CDR, którzy w 2022 roku nie ukończyli obowiązkowych szkoleń uzupełniających.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na drugie szkolenie z wyjazdem studyjnym pt. Nowoczesna produkcja mleka. Szkolenie realizowane jest w ramach operacji własnej wpisanej do Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na szkolenie zapraszamy doradców, rolników, przedstawicieli nauki, przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczniów i studentów szkół rolniczych oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematyką. Ze względu na podobną tematykę szkolenia zorganizowanego w grudniu 2022 roku w Kosowie Lackim bardzo prosimy, aby na szkolenie nie zapisywały się osoby uczestniczące w szkoleniu grudniowym.

Szkolenie odbędzie się w terminie 20-21 lutego 2023 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenie on-line pn. „Zmiany w ustawie o Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Szkolenie odbędzie się 2 lutego 2023 r. w godzinach 10.00-14.00 na platformie szkoleniowej MS Teams.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje trzyczęściowe Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych (e-learning + webinarium + warsztaty stacjonarne) oraz egzamin z zakresu ww. Szkolenia. Na szkolenie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które chcą uzyskać uprawnienia w zakresie doradzania oraz zostać wpisane na Listę Doradców Rolniczych prowadzoną przez Dyrektora CDR w Brwinowie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza przedstawicieli doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, rolników oraz inne podmioty zainteresowane tematyką, na dwudniowe seminarium pt.  Nauka-praktyce: wymiana wiedzy w obiektach doświadczalnych instytutów naukowych – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-spożywczego- PIB w Warszawie.

Seminarium odbędzie się w terminie 13-14 lutego 2023 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu w dniach: 9-10.02.2023 r. w godz.: 10.00 – 15.00 (9 lutego) oraz  8.00 – 13.00 (10 lutego) zaprasza na szkolenie/warsztat nt.: Przedsiębiorczość i Leadership.

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji dzięki którym Doradca będzie:

- działał skutecznie z zachowaniem poczucia sensu i wartości swojej pracy,

- umiał adaptować się do zmian rynkowych, społecznych, gospodarczych,  

- wpływał na rzeczywistą poprawę sytuacji Rolnika i jego przedsiębiorstwa z poszanowaniem środowiska i regeneracją zasobów na wielu poziomach: ludzkim, przyrodniczym, organizacyjnym.  

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zapraszana na szkolenie on-line "Zasady realizacji poddziałania 4.1.3. Modernizacja gospodarstw rolnych obszar E i F" (nawadniania w gospodarstwie oraz zielona energia w gospodarstwie), w dniu 26 stycznia 2023r. w godzinach 9:00-12:30. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz omówienie najczęściej popełnianych błędów w przygotowywanej dokumentacji. Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracowników Centrali ARIMR.

Szkolenie kierowane jest dla doradców rolniczych oraz innych zainteresowanych tematyką.

Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR w Brwinowie, O/Poznań zaprasza na 14 odcinek spotkań z cyklu „ROW On-line”. W cyklu odnoszącym się do różnych aspektów działalności prowadzonych na obszarach wiejskich poruszymy tym razem temat produkcji piwa rzemieślniczego oraz uzupełnienia oferty usług turystycznych produktami lokalnego browaru.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przedstawia ofertę szkoleniową w zakresie przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego i mleczarskiego. Oferta skierowana jest głównie do rolników prowadzących lub planujących prowadzenie przetwórstwa w ramach sprzedaży bezpośredniej, MLO lub Rolniczego Handlu Detalicznego oraz do przetwórców. W ramach jedno dniowych szkoleń z wybranej tematyki, proponujemy 3,5 godziny zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć warsztatowych (surowce do przeprowadzenia warsztatów w kosztach).

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl