48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych realizowanych przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
Szanowni Państwo, Doradcy rolniczy, w świecie przemian oraz ciągle zmieniającej się rzeczywistości niezmiernie istotnym stało się dążenie do doskonalenia i samodzielnego rozwoju. Studia podyplomowe realizowane w naszym Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk są propozycją dla osób, które pragną wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę. Również skierowane są do osób, dla których doktorat jest szansą rozwoju osobistego bądź stanowi element rozwoju zawodowego.

Oferta studiów podyplomowych obejmuje:

  • interdyscyplinarne studia podyplomowe z przygotowawczym programem doktoranckim z nauk ekonomicznych „RURAL STUDIES",
  • „AGRO STUDIES", których celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie związanym z działalnością rolniczą,
  • „STUDIA SAMORZĄDU LOKALNEGO" kierowane do obecnej kadry samorządowej oraz do osób chcących rozpocząć swoją aktywność w strukturach zarządczych jednostek samorządu terytorialnego,
  • „FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA", których celem jest nabycie umiejętności badania wiarygodności sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu,
  • „AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA WEWNĘTRZNA". 


PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA STUDIÓW: październik 2017 r. 

TERMIN ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI 30.09.2017 r. 

MIEJSCE: Siedziba IRWIR PAN przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie 

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych realizowanych przez Instytut.

Wszelkie informacje szczegółowe na temat studiów dostępne są na stronie IRWiR.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl