48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dniu 14 lutego 2020 r. opublikowane zostało rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań majqcych ną celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzqcymi ze źródel rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz.U. z2020 r. poz,243) - tzw. programu azotanowego. www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/243

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na zlecenie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w ramach projektu „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowało cykl filmów pt. „Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”. Zachęcamy do obejrzenia

Rolnicze zanieczyszczenia wód – przyczyny i skutki

Jak wyliczyć ilość nawozów naturalnych wytworzonych w gospodarstwie?

Jak przechowywać nawozy naturalne w gospodarstwie?

Jak zbilansować obieg azotu w gospodarstwie?

Dobre praktyki rolnicze w ochronie wód przed zanieczyszczeniami

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl