48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Centrum Doradztwa Rolniczego z przedstawicielami rządu Flandrii z Departamentu Rolnictwa i Rybołówstwa.

Celem spotkania było zapoznanie się polskiej strony z charakterystyką rolnictwa we Flandrii oraz systemem wdrażania Europejskich Partnerstw na rzecz Innowacji (EPI) i rodzajami pomocy skierowanymi na działania innowacyjne w gospodarstwach rolnych. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z sposobami wspierania grup operacyjnych działających we Flandrii, obowiązującymi procedurami, warunkami przyznawania pomocy, formami prawnymi grup oraz z działaniami kontroli administracyjnej i kontroli na miejscu u beneficjentów. W ramach spotkań uczestnicy zapoznali się z wybranymi efektami projektów realizowanych przez grupy operacyjne z Flandrii. W trakcie spotkania wymieniono  doświadczenia w realizacji działań na rzecz innowacji w rolnictwie obu stron oraz przedyskutowano pomysły na kolejny okres programowania, w tym kwestię ochrony klimatu i środowiska.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl