48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie było organizatorem 4 paneli tematycznych oraz stoiska promocyjno-konsultacyjnego pn. „Strefa Doradztwa Rolniczego” na Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie w dniach 31.01 - 2.02.2020 roku.


Program realizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie obejmował zagadnienia z zakresu:

Uprawy konopi włóknistych w gospodarstwach rolnych

  • W ramach panelu zostały przedstawione założenia Programu Konopnego realizowanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Przybliżono zagadnienia warunków organizacyjno-prawnych, agrotechniki upraw konopi włóknistych oraz scharakteryzowano rynek produktów konopnych w Polsce.

Racjonalnej gospodarki wodą w gospodarstwie rolnym

  • Tematyka dyskusji dotyczyła zastosowania metod ograniczających skutki suszy ze szczególnym zwróceniem uwagi na: retencje wód powierzchniowych, melioracje i nawodnienia upraw.

Podwyższonych normatyw dobrostanu zwierząt

  • Podczas dyskusji panelowej przedstawione zostały nowe wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt oraz korzyści dla rolników, wynikające z ich przestrzegania. Od 2020 roku w ramach działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020, rolnikom udzielane będzie wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Krótkich łańcuchów żywnościowych

  • Na tym panelu poruszona została problematyka systemów krótkich łańcuchów dostaw. Eksperci odpowiedzieli na pytania - czym są systemy krótkich łańcuchów dostaw, dlaczego warto je rozwijać oraz jak je rozwijać.
    Krótkie łańcuchy żywnościowe są dzisiaj priorytetem w programach rozwoju wsi i rolnictwa w całej Unii Europejskiej oraz ważnym elementem rozwoju lokalnych rynków rolnych. Głównym celem krótkich łańcuchów żywnościowych jest zmniejszenie liczby pośredników pomiędzy rolnikiem lub producentem żywności, a konsumentem.


Dziękujemy za udział w panelach i odwiedzenie naszego stoiska.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl