48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Instytut Ogrodnictwa serdecznie zaprasza na szkolenia realizowane w Ramach Programu Wieloletniego 2015-2020 "Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego", finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkolenie „Innowacyjne technologie mikrobiologiczne w uprawie roślin” - 25 listopada 2019 r.

Szkolenie „Wytwarzanie elitarnego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych wolnego od wirusów, fitoplazm i wiroidów” - 26 listopada 2019 r.

Szkolenie "INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN OGRODNICZYCH - 29 listopada 2019 r.

Szkolenie „Zrównoważone nawożenie roślin ogrodniczych i zapobieganie degradacji gleb” - 6 grudnia 2019 r.

Szkolenie „Rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawach roślin ogrodniczych i poprawie jakości gleby” - 11 grudnia 2019 r.

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl