48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

 Aktualne nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020

 

Termin Naboru

Działanie/Poddziałanie

Dokumenty aplikacyjne

Tekst jednolity rozporządzenia

25 września -22 listopada 2019 r.

Poddziałanie 4.1.3
Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Dokumenty Aplikacyjne

Rozporządzenie

21 listopada - 20 grudnia  2019 r.

Poddziałanie 4.2
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Dokumenty Aplikacyjne

Rozporządzenie

28 października - 22 listopada 2019 r.

Poddziałanie 5.1
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Dokumenty Aplikacyjne

Rozporządzenie

do 31 grudnia 2019 r

Poddziałanie 5.2
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Dokumenty Aplikacyjne

Rozporządzenie

7 października - 20 listopada 2019 r

Poddziałanie 6.4
Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej „Usługi Rolnicze”

Dokumenty Aplikacyjne

Rozporządzenie

2 października - 12 listopada 2019 r.

Podddziałanie 8.5
Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Dokumenty Aplikacyjne

Rozporządzenie

28 października - 13 grudnia 2019 r.

Działanie 9
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów.

Dokumenty Aplikacyjne

Rozporządzenie

Planowane Nabory Wniosków w ramach PROW 2014-2020

Planowany termin naboru wniosków

LISTOPAD 2019

Poddziałanie
„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

Dokumenty Aplikacyjne  zostaną udostępnione w raz z ogłoszeniem naboru wniosków

Rozporządzenie w trakcie nowelizacji

Planowany termin naboru wniosków GRUDZIEŃ 2019

Poddziałanie
Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Dokumenty Aplikacyjne  zostaną udostępnione w raz z ogłoszeniem naboru wniosków

Rozporządzenie w trakcie nowelizacji

Planowany termin naboru wniosków GRUDZIEŃ 2019

Poddziałanie
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Dokumenty Aplikacyjne  zostaną udostępnione w raz z ogłoszeniem naboru wniosków

Rozporządzenie w trakcie nowelizacji

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl