48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 11-12 września 2019r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zorganizowały szkolenia pn.: Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwieorazNabór wniosków w ramach PROW 2014-2020. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – nawodnienia w gospodarstwie”.

Celem szkoleń było przekazanie wiedzy z zakresu optymalnego korzystania z wód w produkcji rolniczej, przeciwdziałania niedoborom wody w rolnictwie oraz wymagań wodnoprawnych dla rolnictwa. 

Przedstawiono również informacje na temat zasad naboru wniosków na realizację operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” –nawodnienia w gospodarstwie w ramach PROW 2014-2020 oraz wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy.

W pierwszym dniu szkolenia swoje wykłady zaprezentowali: pani Lucyna Osuch – Chacińska, Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, pani dr inż. Ludmiła Rossa, Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Falentach, pan Mieczysław Paradowski, Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pan Sławomir Fabijański, Departament Działań Inwestycyjnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W drugim dniu szkolenia uczestnicy wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Na wykładzie poprowadzonym przez prof. dr. hab. Waldemara Tredera i dr Krzysztofa Klamkowskiego, Pracownia Nawadniania (Zakład Inżynierii) IO, słuchacze poznali główne kierunki badań prowadzonych w Pracowni Nawadniania związane z oceną efektywności nawadniania i fertygacji przy wykorzystaniu różnych technik i urządzeń. Omówiono również optymalizację nawadniania upraw z uwzględnieniem stanu pogody i zasobów wodnych gleb a także przedstawiono informacje dotyczące internetowego serwisu zaleceń nawodnieniowych http://www.nawadnianie.inhort.pl, służącemu poprawie efektywności wykorzystania wody do nawadniania roślin sadowniczych.  Następnie grupa szkoleniowa udała się do Sadu Pomologicznego, gdzie zaprezentowano działanie urządzeń służących do nawadniania oraz aparatury pomiarowej.

Kolejnym etapem wyjazdu był Rolniczy Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Żelaznej, w którym pan kierownik Czesław Woźniak omówił działalność Zakładu oraz zasady działania urządzeń służących do nawadniania warzyw (ziemniak, marchew) uprawianych w gospodarstwie.

Spotkanie łączące ze sobą część teoretyczną oraz praktyczną w opinii uczestników zaliczyć można do bardzo udanych.

 

Prezentacje:

 

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl