48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

nagl

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu realizuje operację: Rolnictwo ekologiczne –upowszechnianie wiedzy i promocja gospodarowania metodami ekologicznymi

Celem operacji jest m.in. usprawnienie systemu produkcji żywności ekologicznej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami, doskonalenie wiedzy rolników i doradców rolniczych w zakresie prowadzenia upraw i przetwórstwa metodami ekologicznymi, wzrost świadomości konsumentów w zakresie rolnictwa ekologicznego,

W ramach operacji realizowane będą m.in.

  • konferencje i wyjazdy:

17-18.10.2019 w Łodzi dotycząca nowych wyzwań i obecnych problemów w rolnictwie ekologicznym

27-28.11.2019 w Warszawie dotycząca innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w rolnictwie ekologicznym w świetle najnowszych badań naukowych;

16-20.09.2018 wyjazd studyjny studyjny na Targi „Tech and Bio”oraz zwiedzanie gospodarstw ekologicznych we Francji

  • 4 filmy filmy dotyczące rolnictwa ekologicznego
  • wydanie 10 broszur z zakresu prowadzenia gospodarstw metodami ekologicznymi
  • Konkurs Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2019– finał krajowy

Serdecznie zapraszamy podmioty działające w zakresie rolnictwa ekologicznego do uczestnictwa w operacji.

Karty zgłoszenia udziału w operacji zamieszczane będą sukcesywnie na stronie CDR Brwinów po rozstrzygnięciu przetargów.

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

KSOW wies dla wsi

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl