48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

nagl

„Przetwarzanie i sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych” to operacja realizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019.

Celem operacji jest przekazanie wiedzy i informacji na temat możliwości oraz wymagań organizacyjnych prowadzenia produkcji żywności i jej sprzedaży bezpośrednio przez producenta rolnego w ramach krótkich łańcuchów dostaw.

 

Projekty realizowane w ramach operacji skierowane są do osób, podmiotów zainteresowanych problematyką związaną z przetwarzaniem produktów rolnych i wprowadzaniem ich do obrotu - rolników, doradców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia rolnictwa. Zakres realizowanych w ramach operacji projektów obejmuje:

Organizację konferencji:

- krajowej z wyjazdem studyjnym w dniach 18-19.10.2019r.w Łodzi

- ponadregionalnej w dniu 13.09.2019r. w Przysieku

Biorąc udział w jednej z wybranych konferencji otrzymasz informację na temat:

  • rozwiązań prawnych umożliwiających produkcję żywności w zakładach o małej zdolności produkcyjnej,
  • aktualnych wymagań sanitarnych, weterynaryjnych, prawno-administracyjnych
  • preferencji w zakresie prawa podatkowego z których mogą korzystać podmioty rozpoczynające prowadzenie działalności produkcji i sprzedaży żywności.
  • rozwiązań organizacyjnych umożliwiających produkcję i sprzedaż żywności przez producenta rolnego,
  • poznamy przykłady prowadzonych działalności produkcji żywności i sprzedaży na bazie produkcji prowadzonej w gospodarstwie.

Stoiska informacyjno-konsultacyjne:

25.08.2019 - Dożynki Prezesa Rady Ministrów w Kolnie

14.09.2019r. Krajowe Dożynki Ekologiczne w Przysieku

06.10.2019r. Święto Chleba w Warszawie

18-20.10.2019r. Targi Natura FOOD w Łodzi

Opracowanie i wydanie broszury dla rolników i doradców,

Realizacja filmów prezentujących rozwiązania organizacyjne i technologiczne w małych zakładach przetwórstwa żywności.

Zakres przekazanych dla odbiorców wiadomości wpłynie na poprawę jakości żywności wprowadzanej do obrotu na rynek przez lokalnych producentów a tym samym przyczyni się do poprawy organizacji łańcucha żywnościowego na poziomie krajowym. Wpłynie na podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nowych kierunków działalności pozarolniczej na przykładzie przetwórstwa lokalnego oraz przyczyni się do upowszechnienia dobrych praktyk higienicznych i standardów jakościowych w przetwórstwie rolno-spożywczym.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w realizowanych przedsięwzięciach wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności produkcji żywności oraz przedstawicieli instytucji zainteresowanych rozwojem krótkich łańcuchów dostaw żywności na obszarach wiejskich.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

KSOW wies dla wsi

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl