48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Zaktualizowaną treść artykułu znajdą państwo na stronie Wapnowanie 2020

Termin przyjmowania wniosków - 1 sierpnia 2019 r. Zgodnie z zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rusza „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

 

Dokumenty aplikacyjne

Rodzaj Wapna

Informacje jakie powinny
znaleźć się na fakturze

do pobrania ze strony
Krajowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Warszawie

Typy wapna nawozowego

Środki wapnujące

Informacja o danych na Fakturze

Szczegóły realizacji Programu

Beneficjent, który wskazuje wielkość pomocy de minimis powinien zrobić to na podstawie otrzymanych decyzji z jednostki udzielajacej pomocy.
Posiadane decyzje  można zweryfikować w Systemie Rejestracji Pomocy Publicznej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (strona ta stanowi jedynie źródło dodatkowej informacji)

Dane kontaktowe do Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej

Dane kontaktowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Zasady poboru próbek gleb

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami prawidłowego wapnowania

WAPNOWANIE GLEB W POLSCE - Instrukcja upowszechnieniowa - Grażyna Hołubowicz-Kliza

Wapnowanie gleb krok po kroku - film Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego

 

Kto może ubiegać się o pomoc

Posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Jakie warunki należy spełnić

 1. Dokonać badania gleby w zakresie pH. Zaleca się aby badanie obejmowało (pH, fosfor, potas, magnez)
  lub
  posiadać badanie gleby wykonane nie wcześniej niż w 2017 roku oraz posiadać zalecenia dotyczące wapnowania.
 1. Dofinansowanie kosztów zakupu wapna dotyczy gleb dla których pH będzie niższe lub równe 5,5.
 2. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie  udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.


Kwota dofinansowania:

L.p

Wielkość gospodarstwa

Kwota dofinansowania

1.

0 – 25 ha

300 zł/t

2.

25 – 50 ha

200 zł/t

3.

50 -75 ha

100 zł/t

 

Co obejmuje dofinansowanie

Zakup wapna

 1. a)   wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229), - Wykaz wapna nawozowego

oraz

 1. b)  środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, Wykaz środków wapnujących


Czego nie obejmuje dofinansowanie:

Kosztu transportu
Koszu rozsiewu nawozów wapniowych


Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Planowany okres przyjmowania dokumentów o refundacje kosztów - od 1 sierpnia 2019r.

Miejsce składania dokumentów - Wojewódzkie Stacje Rolniczo-Chemiczne.

Limit Pomocy - Dofinansowanie jest realizowane w ramach pomocy de minimis, której limit wynosi 20 tys. euro na trzy lat. 


Pomoc de minimis obejmuje: 

 • dopłaty do materiału siewnego (składane w ARiMR)
 • zwolnienie z podatku z czynności cywilno-prawnych, czyli 2% podatku przy zakupie ziemi rolnej, 
 • pomoc suszową lub za powódź
 • ulgi w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (KRUS);
 • ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego za ziemię rolną dla KOWR;
 • ulgi w podatku rolnym dla gminy; 
 • dopłaty do kredytów klęskowych na zasadzie pomocy de minimis.


Strony powiązane

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl