48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach 4-6 czerwca 2019 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu odbyło się cykliczne szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania DeskTop Publishing nt. „Wykorzystanie programów komputerowych w pracach wydawniczych i pokazach medialnych – INDESIGN i ILLUSTRATOR.

Szkolenie skierowane było przede wszystkim do pracowników ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) zajmujących się składem typograficznym oraz grafiką komputerową dla celów wydawniczych, medialnych i wystawienniczych. W grupie uczestników szkolenia znaleźli się również pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Oddziałów w Poznaniu, Radomiu i Krakowie.

Celem szkolenia było uzupełnienie wiedzy i nabycie umiejętności obsługi programów INDESIGN i ILLUSTRATOR.

Pierwszego dnia szkolenia uczestnicy poszerzyli swoje umiejętności w obsłudze programu do składu komputerowego tekstu – INDESIGN, tematyka wykładów dotyczyła zaawansowanych funkcji programu. Wykłady przeprowadził pan Jarosław Domiński – ekspert w zakresie tematyki DTP i PrePress. Kolejne dni szkolenia przeznaczone były na naukę podstawowych umiejętności pracy w programie do tworzenia grafiki wektorowej – ILLUSTRATOR, wykłady przeprowadził pan Michał Tatarkiewicz – artysta grafik.

Podczas szkolenia stworzono płaszczyznę do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń w tworzeniu materiałów informacyjno-promocyjnych do druku i celów medialnych. Zainteresowanie tematem było bardzo duże, ponieważ ze względu na bardzo szybki rozwój technik w dziedzinie DTP istnieje stała potrzeba szkolenia osób posługujących się w swej pracy programami do składu tekstu oraz grafiki komputerowej. Obecnie rolnik, mieszkaniec obszarów wiejskich oczekuje bardzo wysokiego poziomu estetycznego, wabiącego pomysłowością i kolorem materiału informacyjnego. Uzyskana na szkoleniu znajomość obsługi oprogramowania DeskTop Publishing umożliwi uczestnikom łatwe i szybkie wykonanie prac typograficznych i graficznych na profesjonalnym poziomie.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl