48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego było organizatorem 4 paneli tematycznych oraz stoiska promocyjno-konsultacyjnego pn. „Strefa Doradztwa Rolniczego” na Centralnych Targach Rolniczych - AGRO PREMIERY & SHOW w Nadarzynie, w dniach 1-3 lutego 2019 roku.


Program realizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego obejmował zagadnienia z zakresu:

Panel 1 - Nowoczesne technologie w produkcji drobiarskiej
Tematyka dyskusji dotyczyła możliwości rozwoju branży drobiarskiej poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań. Poruszone zostały kwestie sprostania wysokim standardom produkcji i dobrostanu. Zaprezentowano przykłady operacji związanych z branżą drobiarską, realizowanych w ramach działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020.

Panel 2 - Ograniczenie strat azotu w produkcji rolniczej
Podczas dyskusji panelowej przedstawiono zagadnienia związane z nowymi technologiami dotyczącymi rolniczego zagospodarowania nawozów naturalnych, innowacyjnymi technologiami przetwarzania i przygotowywania nawozów płynnych – zakwaszanie, separacji suszenia oraz technologiami przygotowywania nawozów stałych – granulacji, kompostowania, fermentowania.

Panel 3 - Innowacje w produkcji mleka
Tu przedstawiono zagadnienia dotyczące nowych rozwiązań technologicznych w zakresie przygotowania i zadawania paszy, automatyzacji dotyczącej pozyskiwania mleka ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych hal udojowych oraz robotów. Uczestnicy dyskusji panelowej odnieśli się do zagadnień dotyczących kwestii zarządzania stadem w kontekście zdrowotności krów, jakości pozyskiwanego mleka oraz rozrodu.

Panel 4 - Uprawa Konopi włóknistych w gospodarstwach rolnych
obejmował zagadnienia z zakresu technologicznych uwarunkowań uprawy konopi włóknistych, mechanizacji w produkcji konopi oraz udziału w Programie Konopnym.

Zarówno poszczególne panele, jak i stoisko Centrum Doradztwa Rolniczego pn. „Strefa Doradztwa Rolniczego” odwiedziło bardzo wielu gości. Istotnym elementem były dyskusje dotyczące roli doradztwa w transferze wiedzy z nauki do praktyki oraz możliwości tworzenia grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”.


 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl