48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty / starszego specjalisty ds. metodyki i organizacji doradztwa rolniczego.
Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Doradztwa Rolniczego, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.
Wymiar etatu: Pełny etat.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe preferowane kierunki pedagogika, socjologia, psychologia lub wyższe studia rolnicze lub pokrewne i ukończony kurs pedagogiczny lub studia podyplomowe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia.
 • Umiejętności komunikacyjne, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, kreatywność, łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, odporność na stres.
 • Znajomość zagadnień z zakresu andragogiki.
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
 • Zdolność do działania pod presją czasu.
 • Znajomość programów: pakiet MS Office, obsługa urządzeń biurowych;
 • Dyspozycyjność – prowadzenie szkoleń na terenie Polski.

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie szkoleń z zakresu metodyki i organizacji doradztwa rolniczego dla kadr doradztwa m.in. z zakresu: komunikacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, budowania współpracy w zespole, efektywnej komunikacji w zarzadzaniu, zarządzanie stresem.
 • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych doradców z zakresu metodyki pracy doradczej.
 • Opracowywanie programów szkoleniowych i narzędzi pracy doradczej.
 • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych.
 • Opracowywanie rozwiązań systemowych dotyczących doskonalenia zawodowego kadry doradczej.
 • Opracowywanie treści szkoleń e-learningowych z zakresu metodyki i organizacji doradztwa rolniczego.
 • Udział w procesie ewaluacji form edukacyjnych.
 • Metodyczne wspieranie działalności informacyjnej, edukacyjnej i doradczej realizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 1. Życiorys.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie i doświadczenie.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin, miejsce i forma składania dokumentów :

 1. Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 28.12.2018 r.
 2. Miejsce składania dokumentów:

Centrum Doradztwa Rolniczego
Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
Sekretariat pokój nr 126 (w godzinach pracy instytucji).

 1. Dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty ds. metodyki i organizacji doradztwa rolniczego".

Inne informacje:

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl