48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Pakt na rzecz przyszłości sektora wołowiny i cielęciny wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i konsumentów to temat przewodni V Forum Sektora Wołowiny. Konferencja odbywa się w dniach 3-4 grudnia 2018 roku w Serocku /k.Warszawy i jest zorganizowana przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego i Radę Sektora Wołowiny. Forum organizowane jest pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na Forum, Centrum Doradztwa Rolniczego, reprezentuje zastępca dyrektora Pani Katarzyna Boczek.

Biorąc pod uwagę przyszłość Unii Europejskiej i zmiany Wspólnej Polityki Rolnej dla sektora wołowiny, forum zostało podzielone na następujące obszary tematyczne: polityka (z naciskiem na WPR), handel, badania/innowacje i marketing/promocja.

Wybitni eksperci, zarówno z Polski jak i z zagranicy, podczas spotkania prowadzą dyskusje na kluczowe tematy branżowe, dotyczące produkcji i rynku wołowiny w Unii Europejskiej i na świecie. Wspólnie z przedstawicielami różnych krajów europejskich, funkcjonujących tam spółdzielni rolniczych oraz organizacji producenckich oraz przedstawicielami międzynarodowej administracji publicznej będą szukać odpowiedzi na pytania:

Jakie wnioski na rozwój sektora dla europejskich i polskich rolników wynikną ze spotkania ?

W jakim kierunku powinny iść badania i innowacje, by sprostać konkurencji na rynku europejskim i światowym ?

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl