48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W ramach projektu "AgriLink - Współpraca w zakresie szerzenia wiedzy rolniczej - rolnicy, doradcy rolniczy, naukowcy na rzecz innowacji" http://www.agrilink2020.eu/ założono sześć „Living Laboratories”, w których naukowcy, doradcy i rolnicy współpracują, aby opracować nową technikę doradczą, w odpowiedzi na konkretne problemy branżowe. Podejście to koncentruje się na procesach wymiany wiedzy, ułatwiając komunikację między wszystkimi zaangażowanymi stronami.

 Działania w ramach „Living Laboratories” obejmują demonstracje w zakresie:

  • Zdrowa gleba dla zdrowych upraw
  • Wspólne zarządzanie w celu wzmocnienia społeczności
  • Rozwój zdolności innowacyjnych w sektorze upraw i przetwórstwa owoców
  • Wsparcie innowacji dla rolników na terenach o wysokiej wartości przyrodniczej
  • System monitorowania i ostrzegania w integrowanej ochronie roślin
  • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w doradztwie rolniczym

Zachęcamy do zapoznania się z działaniami w poszczególnych tematach na stronie: https://www6.inra.fr/agrilink/OUR-WORK/Testing-new-approaches-with-Living-Labs/AgriLink-Living-Lab

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl