48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Realizacja projektu pn. „Wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych oraz tradycji w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych krajów Europy Wschodniej"

Projekt został zrealizowany w formie wyjazdu studyjnego do Rumunii, Bułgarii, na Węgry i Słowację w dniach 22–30 września 2018 roku. Operację współfinansowano w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2018-2019.
Celem głównym wyjazdu studyjnego była promocja obszarów wiejskich jako miejsca do pozostania dla mieszkańców tam zamieszkujących, poprzez wykorzystanie środowiska naturalnego i tradycji regionalnych do zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych i ich dywersyfikacji.

 

Cele szczegółowe dotyczyły problematyki związanej z:

- problemem zagospodarowania i ochrony ziemi rolniczej;

- efektywnym wykorzystaniem gospodarstw rolnych wokół miast;

- promowaniem rolnictwa hobbystycznego i rekreacyjnego;

- przeciwdziałaniem problemom społecznym i kulturowym ludności rolniczej i wiejskiej;

- promowaniem sprzedaży bezpośredniej i skróconych łańcuchów dostaw;

- różnorodnością genetyczną zwierząt i roślin.

Podczas wyjazdu zaprezentowane zostały m.in. gospodarstwa, które otrzymały dofinansowanie w ramach środków pomocowych z UE, a właściciele omawiali zarówno proces ubiegania się o te środki, jak i zarządzanie danym projektem i działania rozliczeniowe oraz formy prawne w odwiedzanych krajach. W czasie spotkań porównywano i omawiano wymogi formalne w danym kraju z tymi obowiązującymi w Polsce.

W projekcie wzięło udział 25 osób z terenu województwa małopolskiego, przedstawicieli doradztwa rolniczego, jednostek naukowych, rolniczych związków zawodowych, organizacji pozarządowych, rolników.
W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele podmiotów, które w pełni wykorzystują już posiadaną wiedzę i doświadczenie w dalszym wdrażaniu i promowaniu idei popularyzacji wsi jako miejsca do zakładania rodziny.

W procesie transformacji ważną rolę odgrywają zmiany o charakterze innowacyjnym, proprzedsiębiorczym z wykorzystaniem środowiska naturalnego, w tym połączenie praktyki z osiągnięciami naukowymi. Dla zmian na wsi istotną kwestią pozostaje pytanie o stopień rozumienia pojęcia innowacja, a także identyfikacja i opisanie grup rolników reprezentujących postawy proinnowacyjne wykorzystujące środowisko naturalne, dane zasoby terenu oraz chęć współpracy rolników ze środowiskami naukowymi celem podniesienia konkurencyjności, oraz tworzenia nowych miejsc pracy poprzez innowacyjne działania. Dlatego też jednym z celów wyjazdu studyjnego było ukazanie ciekawych pomysłów, innowacyjnych nie tylko pod względem produkcji, ale też marketingu czy dystrybucji, działań rolników na obszarach wiejskich krajów odwiedzanych podczas projektu.

Broszurę, którą zamieszczono poniżej, opracowana po wyjeździe studyjnym, ma służyć poszerzeniu dostępu do informacji z zakresu projektu oraz zaprezentować dobre przykłady, z których być może wyciągnięcie dla samych siebie wiele inspiracji. Mamy na-dzieję, że opisane działania innowacyjne sprawdzające się w innych krajach z zakresu przedsiębiorczości, marketingu, sprzedaży bezpośredniej, będą efektywnie służyły również na obszarach wiejskich Małopolski.

Broszura informacyjna z wyjazdu dostępna TUTAJ.

 

 

Realizacja projektu pn. „Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej”

W dniach 14-21 września 2018 roku Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zrealizowało wyjazd studyjny do Czech, Niemiec, Austrii i Włoch w ramach projektu „Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej”. Operację współfinansowano w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2018 – 2019.

Celem głównym projektu było wsparcie w zakresie rozwoju działalności wytwórczej gospodarstw rolnych i organizacji łańcucha dostaw produktów żywnościowych poprzez prezentację dobrych praktyk krajów zagranicznych.

Cele szczegółowe dotyczyły:

  • Promowania krótkich systemów sprzedaży żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym.
  • Promowania współpracy w ramach dystrybucji żywności lokalnej w łańcuchach dostaw.
  • Wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego i form dystrybucji żywności.

W wyjeździe studyjnym uczestniczyło 35 osób z terenu województwa małopolskiego: przedstawiciele CDR, przedstawiciele partnerów projektu, przedstawiciele MODR, jednostek naukowych, rolniczych związków zawodowych, organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, rolników i samorządu lokalnego. Ponadto połowa uczestników była w wieku do 35 roku życia i z obszarów wiejskich.

W trakcie wyjazdu zostały zaprezentowane przykłady funkcjonowania małego przetwórstwa z dystrybucją produktów i organizacją rynków zbytu, w tym działań partnerskich na rzecz tworzenia systemów sprzedaży produktów żywnościowych. Przeprowadzone zostały wizyty w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w rożnych kierunkach produkcji, w tym, produkcja mleka i przetworów mlecznych (serów, jogurtów, lodów), produktów mięsnych, przetwórstwo dyni, produkcja oliwy i przetworów z oliwek, przetwórstwo jabłek, produkcja wina. Sprzedaż produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych odbywa się różnymi kanałami: sprzedaż we własnym sklepie stacjonarnym i internetowym, sprzedaż do innych punktów sprzedażowych/sklepów rolnych oraz lokali gastronomicznych, sprzedaż z automatów, własna lodziarnia na terenie gospodarstwa, sprzedaż na lokalnych rynkach i z pojazdów mobilnych, promocja i sprzedaż poprzez wspólne działania w ramach konsorcjów.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością konsorcjów rolników zrzeszonych pod jedną marką oraz funkcjonowaniem ciekawych inicjatyw i systemów znaków regionalnych w różnych krajach, m.in.: W Czechach: Stowarzyszenie znaków regionalnych/Asociace regionálních značek, Oznaczenie „Regionální potravina“, W Niemczech: Społeczność „Regionalbuffet”, System zbiorowych zakupów w gospodarstwie/”Einkaufen Auf Dem Bauernhof”; W Austrii: Sieć „Lody z gospodarstw rolnych”/„Bauerhof-Eis”, „Dobre z gospodarstw rolnych”/Gutes vom Bauernhof oraz marka regionalna „Genuss Region”, Działalność zrzeszenia mleczarskiego „KASLAB'N”, Styryjska Droga Jabłkowa/Steirische Apfelstraße; We Włoszech: Konsorcjum producentów jabłek „Melinda”/Consorzio Melinda, Konsorcjum producentów sera parmeńskiego/Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Konsorcjum producentów szynki parmeńskiej/Consorzio del Prosciutto; Inicjatywa „Km zero”, System ochrony oznaczeń geograficznych UE; Funkcjonowanie zrzeszeń rolników toskańskich, w tym producentów oliwy z oliwek i wina – Szlak wina na Wzgórzach Eugenejskich/ Strada del vino Colli Euganei, Konsorcjum ochrony oliwy z oliwek Extra Virgin z regionu Veneto/ Consorzio di Tutela Olio Extravergine di Oliva Veneto, Konsorcjum producentów wina z regionu Chianti/ Consorzio del Vino Chianti Classico.
Podczas wyjazdu odbyły się spotkania z przedstawicielami poszczególnych krajów, podczas których została omówiona tematyka funkcjonowania sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych z uwzględnieniem inicjatyw na rzecz promocji i tworzenia kanałów dystrybucji lokalnej żywności. Miały miejsce następujące spotkania:

  • Czechy: Spotkanie z przedstawicielem Lokalnej Grupy Działania i jednocześnie doradcą w Ministerstwie Rolnictwa;
  • Niemcy: Spotkanie z członkiem Bawarskiego Związku Rolników;
  • Włochy: Spotkanie z przedstawicielami Izby Handlowej w Padwie oraz Stowarzyszenia Rolników i Przedsiębiorców Coldiretti;
  • Austria: Spotkanie z Landową Styryjską Izbą Rolniczą w Grazu.

W ramach projektu zostanie wydana broszura opisująca wizytowane podmioty oraz ciekawe inicjatywy i systemy sprzedażowe funkcjonujące w danym kraju. Zgromadzone przykłady mogą stać się inspiracją do tworzenia innowacyjnych projektów w zakresie prowadzenia produkcji żywności i tworzenia przedsięwzięć na rzecz sprzedaży bezpośredniej.
Partnerzy projektu: Stowarzyszeniem Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność, Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Sprzedaż nasion.

Broszura informacyjna z wyjazdu dostępna TUTAJ.

 

Realizacja projektu pn. „Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich –– wyjazd studyjny”

W dniach 3-7 września 2018 roku odbył się wyjazd studyjny realizowany w ramach projektu „Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny". Wyjazd został zorganizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Uniwersytetem Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność. Operację współfinansowano w ramach działania Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu idei gospodarstwa opiekuńczego na obszarach wiejskich poprzez udział 20 osób w wyjeździe studyjnym do wybranych gospodarstw opiekuńczych na obszarach wiejskich w Niemczech i w Holandii oraz upowszechnienie informacji o efektach wyjazdu wśród osób wdrażających inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W wyjeździe studyjnym uczestniczyło 20 osób, w tym: przedstawiciele partnerów projektu, pracownicy lokalnych grup działania, ośrodków pomocy społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu małopolski.

W trakcie wyjazdu nastąpiła identyfikacja dobrych praktyk w zakresie rolnictwa społecznego rozumianego jako połączenie rolnictwa z usługami o charakterze społeczno-opiekuńczymi. Uczestnicy mieli okazję poznać cztery gospodarstwa opiekuńcze w Holandii (Boerderij’t Paradijs, De Kleine Weide, De Henricus Hoeve, Hoeve Klein Mariëndaal) oraz dwa gospodarstwa społeczne w Niemczech (Institut für soziales Lernen mit Tieren oraz Bauernhof Sagel). Zgromadzone dobre przykłady mogą stać się inspiracją do tworzenia innowacyjnych projektów, które będą wykorzystywać zasoby gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich do działalności o charakterze społecznym.

Szczegółowy raport z wyjazdu dostępny TUTAJ.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl