48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyło się 11-13.09.2018r. kolejne 3-dniowe spotkanie z cyklu „Nauka Doradztwu Rolniczemu” organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W ciągu 3 dni uczestnicy mieli możliwość wysłuchania referatów na temat produkcji pasz na trwałych użytkach zielonych z uwzględnieniem ich renowacji, innowacji w technologii produkcji rolniczej. Istnieje konieczność okresowej renowacji stanu trwałych użytków zielonych ulegających degradacji na skutek wieloletniego ich użytkowania. Ze względu na duże zróżnicowanie TUZ pod względem glebowym oraz uwilgotnienia, ważny jest odpowiedni termin wykonania ich podsiewów oraz zastosowanego sposobu warunkującego efektywność tego zabiegu.

Innymi omawianymi zagadnieniami były m in.: Deficyt wody i potrzeby nawodnień roślin uprawnych; Wymagania nowego Prawa wodnego, w tym programu azotanowego; Metody ograniczania emisji szkodliwych gazów, odorów i pyłów w obiektach inwentarskich; Zwiększenie udziału żywienia pastwiskowego u krów; Rośliny miododajne jako pastwiska pszczele; Czynniki kształtujące jakość pasz z użytków zielonych.

W drugim dniu uczestnicy obejrzeli zakład Doświadczalny ITP w Biebrzy i prowadzone tam doświadczenia z zakwaszaniem gnojowicy oraz użytkowania łąk mineralnych z wykorzystaniem podsiewu roślinami bobowatymi. Elementem praktycznym spotkania było odwiedzenie gospodarstw z uprawą traw na gruntach ornych, w które zastosowano podsiew roślin bobowatych. Uczestnicy mieli możliwość usłyszeć, że taka praktyka korzystnie wpływa na wydajność i opłacalność produkcji mleka.

Elementem wzbogacającym nasz przejazd do gospodarstwa było wejście na ścieżkę edukacyjną Długa Luka, na której realizowana jest ochrona czynna torfowisk niskich i innych łąk bagiennych oraz projekt ochrony wodniczki w Polsce. Przykłady te pokazują, w jaki sposób gospodarujący utrzymują tereny bagienne z zatrzymaniem sukcesji wtórnej drzewostanu.

Ostatnim elementem było zapoznanie się z obiektami doświadczalnymi i bazą laboratoryjną Instytutu np. analizy mikrobiologiczne: wód gleb, badanie jakości oraz analizy mikrobiologiczne i biochemiczne pasz.
Na zakończenie zaproponowano filmy instruktażowe o technologii odnowy i zakiszania runi łąkowej, o robotyzacji w oborze i agregatach uprawowo-siewnych.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem transferu wiedzy z nauki do praktyki.

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl